ශූරයෝ

 ඡායාරූපය:

ශූරයෝ

ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ප්‍රධානතම ක්‍රීඩා උලෙළ වන ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩා උලෙළේ සමාප්ති උත්සවයේදි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ක්‍රීඩා උලෙළේ සමස්ත ශූරතාවය දිනූ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙත ජයග්‍රාහී කුසලානය ප්‍රදානය කිරීම.

 

 

මාතෘකා