කෑගල්ල නගරයේ රථ වාහන නැවැත්වීමේ වැඩපිළිවෙළක් නෑ

 ඡායාරූපය:

කෑගල්ල නගරයේ රථ වාහන නැවැත්වීමේ වැඩපිළිවෙළක් නෑ

කෑගල්ල

කෑගල්ල නගරය මැද රථ වාහන නැවැත්වීමේ කිසිදු වැඩපිළිවෙළක් මේ වන තෙක් ක්‍රියාත්මක නොවීම හේතුවෙන් නගරය මැද කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගය දෙපස වාහන නැවැත්වීමට තහනම් යැයි නම් කර ඇති පුවරු අසලත් වාහන ගාල් කර ඇති අයුරු පෙරේදා (14දා) එහි ගිය අපට දැක ගත හැකි විණි.

මෙම වාහන නැවැත්වීම හේතුවෙන් නගරය මැද වාහන තදබදය ද නිරතුරුව දැක ගත හැකි වන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් කෑගල්ල මූලස්ථාන පොලිසියේ රථ වාහන අංශයේ අවධානය යොමු විය යුතු බව ජනතාව පෙන්වා දෙති. වාහන නැවැත්වීම සඳහා නගරයෙන් පිට මෙන්ම නිදහස් මාවතේ ඉඩ කඩ පවතින නිසා යතුරුපැදි ඇතුළු සියලු වාහන මාර්ගය දෙපස නැවැත්වීම ප්‍රධාන මාර්ගයට විශාල බාධාවක් වන බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

මාවනැල්ල විශේෂ [සමන් විජය. බණ්ඩාර]

මාතෘකා