උත්සව සමයේ ආහාරයට නුසුදුසු රස කැවිලි විකිණූ වෙළෙඳුන් අත්අඩංගුවට

 ඡායාරූපය:

උත්සව සමයේ ආහාරයට නුසුදුසු රස කැවිලි විකිණූ වෙළෙඳුන් අත්අඩංගුවට

අකුරැස්ස, ගොඩපිටිය ජුම්මා මුස්ලිම් දේවස්ථානයේ 22 වැනි දින සිට පැවති වාර්ෂික උත්සව කාලයේදී එම ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය තාවකාලික වෙළෙඳසල්වල අලෙවිය සඳහා තිබූ අපිරිසුදු සහ කල් ඉකුත්වූ භාණ්ඩ විශාල ප්‍රමාණයක් අතුරලිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය මඟින් අත්අඩංගුවට ගැනිණි.

අලුත්ගම සහ බේරුවල ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන පෙළේ රස කැවිලි සමාගම් දෙකක් සහ තවත් වෙළෙඳුන් කිහිපදෙනකු විසින් කල් ඉකුත්වූ රස කැවිලි සහ භාණ්ඩවල ලේබල් වෙනස් කර කල් ඉකුත්වූ භාණ්ඩ අලෙවි කරමින් සිටියදී එම භාණ්ඩ තොගය සහ අපිරිසුදු අයුරින් ගබඩා කර අලෙවිය සඳහා තිබූ භාණ්ඩද මෙසෙ අත්අඩංගුවට මේ අතර විය.

මේ අනුව අපිරිසුදු රස කැවිලි කිලෝ 30ක් කල් ඉකුත්වූ සහ ලේබල් වෙනස් කරන ලද ආහාර වර්ග කිලෝ 22ක් කල් ඉකුත් වීමේ ලේබල් නොමැති කිලෝ 04ක් මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු මස් තොගය ක් පලතුරු බීම සැකසීම සඳහා යොදාගනු ලැබූ අපිරිසුදු අයිස් තොගයක්ද අත්අඩංගුවට ගැනිණි.

අතුරලිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනී ඩිලානි හෙට්ටිආරච්චි මහත්මියගේ උපදෙස් මත ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක

කේ.ජී. සමන්කුමාර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කර තිබිණි.

[විජිත සල්ගාදු] අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ

මාතෘකා