ඇවන්ගාඩ් රාජකාරිය නාවික හමුදාව බාරගෙන කෝටි 233ක් උපයයි

 ඡායාරූපය:

ඇවන්ගාඩ් රාජකාරිය නාවික හමුදාව බාරගෙන කෝටි 233ක් උපයයි

ඇවන්ගාඩ් සමාගම සිදු කළ සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතු භාරගෙන සිදු කිරීමෙන් වසරක කාලයක් තුළ රුපියල් කෝටි 233කට අධික ආදායමක් රජයට උපයා දීමට නාවික හමුදාව සමත් විය.
 
සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතු 2015 වසරේ නොවැම්බර් මස 13 වන දා සිට නාවික හමුදාව වෙත පැවරුණු අතර, 2016 නොවැම්බර් මස 13 දා වන විට එසේ රුපියල් කෝටි 233 කට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් උපයා ඇත.
 
ඒ අනුව, ගාල්ල සහ කොළඹ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන මගින් පිළිවෙලින් ගමන් වාර 6150 සහ 496 ක් සිදු කර ඇති අතර, දළ වශයෙන් මසක් තුළ ගමන් වාර 554 ක් පමණ සිදු කර ඇත.
 
සමුද්‍රීය ආරක්ෂක රාජකාරී කටයුතු සිදු ‍කිරීමෙන් උපයාගත් එම ආදායම රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල වෙත සෘජුවම බැර කිරීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කර තිබේ.
 
පෙර පැවති ආරක්ෂක ගිවිසුම අවලංගු වීමත් සමග වෙළෙඳ නැව් සඳහා ආරක්ෂාව සැපයීම සහ වෙළෙඳ නෞකාවන්ට ආරක්ෂාව සපයන සමාගම් වෙත ‍සේවා සැපයීම නාවික හමුදාව වෙත පැවරිණි. ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිකුත් කළ විශේෂ නියෝගයක් මත ‍එම කටයුතු නාවික හමුදාව භාරගෙන තිබිණි.
 
එම රාජකාරී භාර ගැනීමෙන් පසුව වෙළෙඳ නෞකාවන්හි සාගරික ආරක්ෂක රාජකාරීන් සඳහා ගිනි අවි සහ පතරොම් ලබා දීම නාවික හමුදාව සතු ප්‍රධාන රාජකාරියක් විය. එමෙන්ම, අධි අවදානම් කලාප හරහා නිරන්තරයෙන් යාත්‍රා කෙරෙන වෙළෙඳ නෞකාවන්හි ආරක්ෂක අවශ්‍යතා ගාල්ල සහ කොළඹ ප්‍රදේශයන් හරහා ඉතා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට නාවික හමුදා නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් කටයුතු කර ඇත.
 
එමගින් ගාල්ල සහ කොළඹ යන මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථාන ඔස්සේ අවි ආයුධ ලබා ගැනීම, රදවා ගැනීම නිකුත් කිරීම සහ ඒ හා අනුබද්ධ අනෙකුත් ආරක්ෂක සේවා දේශීය මෙන්ම විදේශීය ආරක්ෂක කණ්ඩායම් සඳහා සැපයිම මෙහිදි සිදුකෙරිණි. 
මාතෘකා