‘ගේ’ සහ ‘ගෙ’ මංගලට ගල් ගසමින්ම කියවන්න

 ඡායාරූපය:

‘ගේ’ සහ ‘ගෙ’ මංගලට ගල් ගසමින්ම කියවන්න

බහතෝරන සිංහල දරුවාද 'ඒක මගේ', මේක මගේ' පවසමින් අයිතියාර්ථය අඟවනවා.
සිංහල ලිඛිත ව්‍යවහාරයේදී වගේම සිංහල කටවහරේ 'ගේ ' යන යෙදුමෙන් නැතහොත් 'ගෙ' යන යෙදුමෙන් අර්ථගැන්වෙන්නේ අයිතියයි; හිමිකමයි.


පීටර්ගේ කුඹුර/පීටර්ගෙ කුඹුර.
සුනිල්ගේ පොත/සුනිල්ගෙ පොත.


මගේ වම් අත, ඇගේ රහස, ඇගේ ආදර කතාව, සරදියෙල්ගේ පුතා, සුජාගේ රහස, මගෙ රන් පුතා, මගෙ නංගි ශ්‍යාමා, බෞද්ධයන්ගේ රට ආදී ප්‍රකාශයන්හි අර්ථය සලකා බලන්න.


ඒ අනුව "බෞද්ධයන්ගේ රට " යැයි සඳහන් වන විට "බෞද්ධයන්ට අයිති රට" යන අර්ථය නිරූපනය වෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රට; සිංහල බෞද්ධයන්ට අයිති රට වන්නේ නම්, සිංහල බෞද්ධ නොවූ අන්‍ය ජනවර්ගයන්ට අයිති
ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගේ; අන්‍ය ආගමික ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගේ රට කුමක්ද? යන ප්‍රශ්නයද මෙහිදී නිතැතින්ම මතුවෙනවා.
"ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රට" ලෙස ප්‍රකාශවී ම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය තුළ සිංහල ජනවර්ගයට අයිතිවූ බුද්ධාගම අදහන පුරවැසියන්ට; එනම් සිංහල බෞද්ධයන්ට, අනෙකුත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට නොමැති විශේෂ අයිතිවාසිකමක් නැතහොත් වරප්‍රසාදයක් හිමි වන බව කියැවෙනවා.


එබැවින් එම අයිතියාර්ථයේ ප්‍රකාශය
ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරනු ලබන නීතිවිරෝධී ප්‍රකාශයකි.
'කිසිම පුරවැසියකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය, දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට හෝ භාජන නොවිය යුත්තේය' යනුවෙන් ව්‍යවස්ථාපිතයි.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වැනි පරිච්ඡේදයේ මූලික අයිතිවාසිකම් 12(1) සහ (2)ඡේදයේ දක්වා තිබෙන 'සර්ව සාධාරණත්වයේ අයිතිය' (Right to equality) යටතේ සඳහන් පරිදි ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය තුළ සිංහල ජනවර්ගයට අයිතිවූ බුද්ධාගම අදහන පුරවැසියන්ට විශේෂ අයිතිවාසිකම් හෝ වරප්‍රසාද හෝ හිමිනොවන බව පැහැදිලිව සඳහන්ව ඇත. කිසිම ජගතකුට ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමට නොහැකිය.
ගැහැණියක් පිරිමියකු කිරීම පමණක් නොකළ හැකි විධායක ජනාධිපතිටද පුරවැසියාගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකිරීමට නොහැකිය.


ව්‍යවස්ථාවේ උපුටාගැනීම පහත දැක්වෙයි
CHAPTER III -
මූලික අයිතිවාසිකම්
(FUNDAMENTAL RIGHTS)
සිතීමේ නිදහස, හෘදයසාක්ෂියේ නිදහස සහ ආගමික නිදහස ( Freedom of thought, conscience and religion.)
10. සෑම තැනැත්තෙකුටම තමන් අභිමත ආගමක් ඇදහීමේ හෝ වැළඳගැනීමේ නිදහසද, ලබ්ධියක් හෝ විශ්වාසයක් දැරීමේ හෝ පිළිගැනීමේ නිදහසද ඇතුළුව සිතීමේ නිදහසට, හෘදයසාක්ෂියේ නිදහසට සහ ආගමික නිදහසට හිමිකම් ඇත්තේය. (Every person is entitled to freedom of thought, conscience and religion, including the freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice)
සර්ව සාධාරණත්වයේ අයිතිය (Right to equality)


12. (1) නීතිය පසිඳලීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමද, නීතියේ රැකවරණයද, සර්ව සාධාරණ විය යුත්තේය. (All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law)
(2)කිසිම පුරවැසියකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය, දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට හෝ භාජන නොවිය යුත්තේය.(No citizen shall be discriminated against on the grounds of race, religion, language,caste,sex, political opinion, place of birth or any one of such grounds)
ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටක් වුවහොත් සිංහල බෞද්ධයාට වර්ගය (race) සහ ආගම (religion) මත පදනම්ව විශේෂත්වය දැක්වීමක් වෙයි. එමෙන්ම සිංහල බෞද්ධ නොවන පුරවැසියන්, වර්ගය (race) සහ ආගම (religion) මත පදනම්ව වෙනස්කමකට පාත්‍රකිරීමකි. එබැවින් 'ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටක්' ලෙස ප්‍රකාශකිරීම නීතිවිරෝධීය. (මෙම වගන්ති 19 සංශෝධනයට පෙර සිට ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන්විය)
ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාව අනුව බුදුදහමට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබාදීතිබීම හේතුවෙන් 'ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටකි' යන ප්‍රකාශය නිවැරදියැයි මතයක් ගොඩනැඟිය හැකි නේද?
ව්‍යවස්ථාවේ කිසිමතැනක බුදුදහමට හෝ සිංහල බෞද්ධ පුරවැසියන්ට හෝ බෞද්ධ භික්ෂූන්ට හෝ ප්‍රමුඛස්ථානය ලබාදී නැහැ. ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දී තිබෙන්නේ බුද්ධාගමට පමණයි.
ව්‍යවස්ථාවේ උපුටාගැනීම පහත දැක්වෙයි .


CHAPTER II - BUDDHISM
(9)ශ්‍රී ලංකා ජනරජය බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය පිරිනමන්නේය. එහෙයින් 10 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් සහ 14 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ (1)වැනි අනුව්‍යවස්ථාවේ (ඉ)ඡේදයෙන් සියලුම ආගම්වලට පිරිනැමෙන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දෙන අතර 'බුද්ධ ශාසනය 'සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම රජයේ වගකීම විය යුත්තේ ය.(Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the foremost place and accordingly it shall be the duty of the State to protect and foster the 'Buddha Sasana', while assuring to all religions the rights granted by Articles 10 and 14(1)-e)
බුදුදහමට වඩා බුද්ධාගම ව්‍යවස්ථාවට වැදගත්වූ හේතුව කුමක්ද?


ප්‍රායෝගිකව මහපොළවේ ක්‍රියාත්මක වනුයේ බුදුදහම නොව බුදුදහම පදනම්කර ගොඩනැඟුණු ඇදහිලි, පිළිවෙත්, පුදපූජා, චාරිත්‍ර ආදී ක්‍රියාකාරකම් මත ගොඩනැඟුණු ආගමය.
රාජ්‍යයේ පුරවැසියන්ට සමාජමය වශයෙන් ඍජුව බලපාන්නේ ඇඟට දැනෙන්නේ ආගමය. එමෙන්ම ව්‍යවස්ථාවට හින්දු දහම, ක්‍රිස්තු දහම, ඉස්ලාම් දහම නොවැදගත්ය. වැදගත් වනුයේ හින්දු ආගම, ක්‍රිස්තියානි ආගම, ඉස්ලාම් ආගම හා ඒ හා බැඳුණු ආගමික නිකායන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පමණි.


'බුද්ධ ශාසනය'(Buddha Sasana) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
බුද්ධ ශාසනය; බුදුසසුන යනු බුදුන්වහන්සේගේ දේශනාව; ඉගැන්වීම; මඟපෙන්වීම; ශික්ෂා මාර්ගය: ප්‍රතිපදාව; ධර්ම විනය කියන කාරණා. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අවුරුදු හතළිස්පහක් තුළදී දේශනා කරන ලද සියලුම අනුශාසනාවන් අන්තර්ගත ධර්මස්ඛන්ධයයි.
බෞද්ධයාගේ එකම ශාසනය, බුද්ධ ශාසනය පමණයි. සංඝ ශාසන නැහැ.
සබ්බ පාපස්ස අකරණං
කුසලස්ස උප සම්පදා
සචිත්ත පරියෝ දපනං
ඒතං බුද්ධාන සාසනං
ඒ අනුව සැළකුවහොත් බුදුසසුන යනු බුදුදහමයි.


මනසට පමණක් බලපාන එවැනි ධර්ම කරුණු ව්‍යවස්ථාවකින් සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීමේ රාජ්‍ය මැදිහත්වීම ප්‍රායෝගිකද?
ව්‍යවස්ථාවේදී බුදුසසුන යන්නනෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් වන්නේ බුදුදහම සමඟ බාහිරව බද්ධ වූ අංගොපාංගයන්ය.
ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය තුළ පිහිටි සියලුම වෙහෙර විහාරස්‌ථාන ඇතුළු බුද්ධාගම රට තුළ ස්‌ථාපිත කොට ක්‍රියාත්මක කිරීමෙහිලා දායක වන හා අවශ්‍ය වන සියලු ස්‌ථාන හා ආයතනද සියලුම භික්‌ෂුන් වහන්සේලාද ත්‍රිපිටකය ඇතුළු ලේඛනගත ධර්ම ග්‍රන්ථ බුදුසසුනට අයත්. භික්‌ෂු-භික්‌ෂුණි, උපාසක-උපාසිකා යන සියල්ලම එයට අයත්. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයෙන් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න.
'ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටකි' යන ප්‍රකාශය බුද්ධ වචනයටද පටහැනියි.


බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන සමානාත්මතා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සියල්ලන් සමව සැලකීමයි.
බ්‍රාහ්මණ, ක්ෂත්‍රීය, වෛශ්‍ය, ක්ෂුද්‍ර වශයෙන් මිනිසා වර්ග කිරීමට නොහැකි බවත් සියල්ලෝ සමව සැලකිය යුතු බවත් ‘‘චත්තාරෝ වණ්ණා සම සමා’ යන්නෙන් මෙන්ම ‘න ජච්ඡා වසලෝ හෝති – න ජච්ඡා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ, කම්මනා වසලෝ හෝති – කම්මනා හෝති බ්‍රාහ්මණෝ' යන්නෙන් දැක්වෙනවා.
ජාතිය නිසා වසලයෙක් හෝ බමුණෙක් නොවන බවත් කර්මයෙන් (ක්‍රියාවෙන්)ම වසලයෙක් හෝ බමුණෙක් වන්නේ යැයි එයින් කියැවෙනවා.
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වැනි පරිච්ඡේදයේ මූලික අයිතිවාසිකම් 12 වැනි ඡේදයේ 'සර්ව සාධාරණත්වයේ අයිතිය' (Right to equality) යටතේ දක්වා තිබෙන්නේ බුදුන්වහන්සේ එදා අග්ගික භාරද්වාජ බ්‍රාහ්මණයාට දේශනා කළ වසලසූත්‍රයේ සඳහන් කළ ප්‍රධාන වගන්තියක් බව දැනුමට අවබෝධයට එකතුකර ගැනීම ලංකාවේ සිංහල බෞද්ධයන්ගේ මෙලොව පරලොව යන දෙලොවෙහිම අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වන බව සඳහන් කළ යුතුමය.
සිංහල බෞද්ධයාද සිංහල ක්‍රිස්තු භක්තිකයාද ලංකා දෙමළ හින්දු භක්තිකයාද ලංකා දෙමළ ක්‍රිස්තුභක්තිකයාද ලංකා මරක්කල; යෝනක; මැලේ ඉස්ලාම් භක්තිකයාද බර්ගර් ඇතුළු සියලුම මනුස්සයන් ජීව විද්‍යාත්මකව එකම සත්ත්ව විශේෂයක් වූ Homo sapiens sapiens ලෙස වර්ගීකරණය කෙරෙන බව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ දැනුමට අවබෝධයට වැදගත් වෙනවා.
සංස්කෘතිය ගොඩනැඟෙන ප්‍රාථමික සාධක දෙක කුමක්ද?


භාෂාව සහ ආගම වේ. එයිනුත් ආගමේ බලපෑම සංස්කෘතියක් නිර්මාණය වීමේදී ප්‍රබලයි.
අති සරලව කිව්වොත් සංස්කෘතිය නමැති එකම කාසියේ දෙපැත්ත වනුයේ භාෂාව සහ ආගමයි.
ඒ අනුව සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියේ; බොදු සභ්‍යත්වයේ අත්තිවාරම සිංහල භාෂාව සහ ථෙරවාදී බුදුදහම මත ගොඩනැඟුණු බුද්ධාගමය.
ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාවෙන් සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව (Official Language) සහ ජාතික භාෂාව (National Language) ලෙස නීතිගත කර තිබේ.
බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දී තිබේ.


ඒ අනුව ව්‍යවස්ථාවෙන් සත්‍ය වශයෙන්ම ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දී තිබෙන්නේ 'සිංහලබෞද්ධ සංස්කෘතියට' බව ඔබට අවබෝධ විය යුතුයි.
ලංකා මාතාවගේ ලොකුපුතා සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියයි. දෙමළ-හින්දු සංස්කෘතිය, සිංහල-ක්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය, ඉස්ලාම් සංස්කෘතිය බාල පුතාලාය. දරුවන් හැමෝටම ලංකා මාතාව නමැති අම්මා එකහැන්දෙන් බෙදයි. එබැවින් හින්දු, ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යංශ පිහිටුවා තිබෙන්නේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයට අමතරවය. දෙමළ භාෂාවද රාජ්‍ය භාෂාව සහ ජාතික භාෂාව ලෙස පිළිගෙන සිංහල භාෂාවට ලබාදුන් සම තැන ලබා දී ඇත.
එහෙත් සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය නමැති ලොකු පුතාට හැමෝගේම ගෞරවය හිමිවීම අවිවාදිතය.


මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණෝ විසින් පවසන ලද්දේ එම උපමා කතාවය. එය වරදවා තේරුම් ගනිපු සිංහල බෞද්ධයෝ කියනවා මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණෝ කිව්වලු 'ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටක්' කියලා.
එහෙනම් පොල්ගහවෙලදි උපත ලැබුව අගරදගුරු හිමිපාණෝ රටක් නොමැති පුද්ගලයකු බවට පත්වෙන්න ඕන.
හේතුව අගරදගුරු හිමිපාණෝ සිංහලයක් වුවත් බෞද්ධයකු නොවන බැවින්. ඊට අමතරව මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන්ට එරෙහිව ව්‍යවස්ථා විරෝධී ප්‍රකාශ කිරීමේ වරදට නඩු වැටෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා!
මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණෝ විසින් පවසන ලද 'සංස්කෘතිය' නමැති වැදගත්ම පදය සිංහල බෞද්ධයන්ට මීටර් වුණේ නැහැ!


සිංහල බෞද්ධ පුරවැසියන් සහ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා ලංකා මාතාවගේ ලොකු පුතාලා නොවන බව නිවැරදිව තේරුම් ගැනීම ඉතාම වැදගත් අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක්.
ලොකු පුතා යනු සිංහල බෞද්ධයන් යැයි වරදවා තේරුම් ගෙන සිටින ඇතැමුන් ලොකු පුතා හෙවත් ලොකු අයියකම ඇඟට අරගෙන සිංහල බෞද්ධ නොවන ජනයාට 'අයියා පාට්' දමති.
ලොකු පුතා යනු සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය මිසක සිංහල බෞද්ධයන් නොවේ.


'සර්ව සාධාරණත්වයේ අයිතිය' (Right to equality) යටතේ සියලු පුරවැසියන් සමතැනය. එහි ලොකු පුතාලා, ලොකු අයියලා නැත. එබැවින් 'අයියා පාට්' තහනම්ය.
'කිසිම පුරවැසියකු වර්ගය, ආගම, භාෂාව, කුලය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදය, දේශපාලන මතය හෝ උපන් ස්ථානය යන හේතු මත හෝ ඉන් කවර වූ හේතුවක් මත හෝ වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට හෝ භාජන නොවිය යුත්තේය'
එම වගන්තිය දවස පුරා මෙනෙහි කිරීම අපහසුම නම් 'නජච්චා වසලෝහෝතී ගාථා පාඨය' හෝ 'අඩුකුලේ කියාලා අසරණයා මැඬලන්නෙ මේ ලෝකේ වසලයා' ගීතය මෙනෙහි කිරීම 'ලොකු අයියලා'ට සුදුසුය.
භාෂාව සහ ආගම යන පද එකට ඇහෙනවිට; නැතහොත් භාෂාව සහ ආගම සංයුක්ත පදයක් ලෙස ලියා තියෙන විට එම සංඥාව හේතුවෙන් 'සංස්කෘතිය' යන අදහස සිංහල බෞද්ධයාට අවබෝධ නොවීමට හේතුව කුමක්ද?
අපේ රටේ අවාසනාව තමයි! නමුත් විද්වත් මතය ඔබට කියන්නම ඕන. ආසියාතික සමාජ ක්‍රමය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කළ සමාජ විද්‍යාඥයො දක්වන මතයක් තමයි අපේ කලාපයේ ජනයාට වඩා බටහිර ජනයා සමාජ අරගල, සමාජ පරිවර්තන සමග පරිණාමය වීම එම අවබෝධයේ වෙනසට හේතුවන බවයි.


ඇමරිකානු නිදහස් සටන, ප්‍රංශ විප්ලවය, ලෝක යුද්ධ ආදී කී නොකී ගතික ඉතිහාසයක් ඔවුන්ට තිබීම හේතුවෙන් භාෂාව සහ ආගම සංයුක්තව සංස්කෘතිය ලෙස තේරුම් ගැනීම බටහිර ජනයාට ඉබේටම සිදුවෙනවලු. අදත් අපේ රටේ මැතිවරණ නාමයෝජනා සකස්කිරීමේදී වර්ගය, ආගම, ප්‍රදේශවාදය කී-නොකී නහුතයක් අන්ත පසුගාමී සාධක පදනම්කර ගන්නවා. රාහු කාලය, නැකැත්, තිරුපති දෙවොල ඔබගේ හිතීමට ඇතුළත් වෙන්නම ඕන.
භාෂාව සහ ආගම යන පද එකට පවතින විට 'සංස්කෘතිය'යන අදහස සිංහල බෞද්ධයට මීටර් නොවීමට හේතුව ඉහත පසුගාමී කරුණු තුළින් ඔබටම අවබෝධකරගත හැකිය.
මෙය තවදුරටත් අවබෝධයට සිංහල භාෂා විශාරදයන්ගේ මතවාද කිහිපයක් සමඟ අදහස් දක්වන්නම්. 'සිංහල- බෞද්ධ' ලෙස යුගල පදයක් ලෙස ලිවීම හෝ 'සිංහල බෞද්ධ' ලෙස තනි පදයක් ලෙස ලිවීම මඟින් 'සංස්කෘතිය' නමැති අදහස සංඥා කළ හැකිය යන්න පැවසෙයි.


එනම් 'ශ්‍රී ලකාව සිංහල - බෞද්ධ රටකි' ලෙස හෝ 'ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රටකි' ලෙස ලිවීම මඟින් ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය මත පදනම් වූ රටකි යන අදහස සන්නිවේදනය වෙන බවයි.
මනුස්සයින් හිතන්නේ භාෂාව උපයෝගීකරගෙන සිංහල අපගේ වැරදි අවබෝධයන්ට පදනම් වූ ගැටලුවේ ප්‍රධාන කොටසක් භාෂාව මත රඳාපවතින නමුත් භාෂාව කිනම් රටාවකට ලිව්වත් සිංහල බෞද්ධයෝ හිතන විධියේ අවුල, නිරවුල් කිරීම පහසු නැහැ.
භාෂාව-ආගම දෙක පූට්ටු වීම 'සංස්කෘතිය' පිළිබඳ ඇඟවුමක් බව සිංහල පොදු ජනයාගේ සාමාන්‍ය දැනීම තුළ නැතිලු. (සිංහලයාගේ විශේෂ දැනුම තුළ තමයිලු භාෂාව-ආගම පූට්ටුවෙ අර්ථය සංස්කෘතිය යන්න අඩංගුවෙන්නෙ)
සිංහල - බෞද්ධ පද දෙක දැකපු ගමන් සිංහල පොදු ජනයාට දඩාස් ගාල මීටර් වෙන්නෙ ජනවර්ගය, ජාතිය; ආගම, දේශප්‍රේමය ආදියලු.
එයට හේතු රාශියක් තියෙනවා. ඒවා ලිව්වොත් මටත් හතර විලිලැජ්ජයි. හේතුව මමත් 'දූපතේ දුප්පත්' රුහුණු ගිරුවාපත්තුවේම සිංහල බෞද්ධයෙක් වීම. උඩ බලාගෙන කෙල ගහන්නට මට නම් කොහෙත්ම බැහැ.
හින්දු, ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම් සංස්කෘතීන් අතුරින් සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට පමණක් ප්‍රමුඛස්ථානය ලබාදීම සුදුසුද?
එය ආගමික වාර්ගික සුහදතාවට, සංහිඳියාවට බාධාවක් නොවේද?


ලංකාවේ පොළව මත ඇත්තටම පවතින යථාර්ථය සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියයි. එම යථාර්ථයට පිටුපෑම ව්‍යවස්ථා සම්පාදකයින්ටද නොහැකියි.
එබැවින් උඩරට ගිවිසුම සම්පාදනයේදී ඉංග්‍රීසි ජාතියටද 1972 පළමු ජනරජ ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනයේදී වාමාංශික කොල්වින්ටද 1978 දෙවැනි ජනරජ ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනයේදී දක්ෂිණාංශික ජේ.ආර්.ටද එම යථාර්ථයට පිටුපෑමට නොහැකි වුණා.
සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය තුළ සන්හිඳියාවට අත්‍යවශ්‍ය සමානාත්මතාව, ආගමික සහනශීලිතාව ඇතුළු ගුණාංග සියල්ලම අඩංගුයි.
දේශපාලකයන්ගේ 'ගේම්' සහ සියලුම ආගමික අන්තවාදීන්ගේ ක්‍රියාවන් එම සංහිඳියාව විනාශකරන බැවින් තවදුරටත් ව්‍යවස්ථාවේ වගන්තිවලට බුද්ධ ශාසනය රැකගැනීමට නොහැකියි.
සිංහල බෞද්ධයිනි, බුදුසසුන රැකගැනීමට පෙරට එන්න. පහත ගාථාවේ පදයක් ගානේ විග්‍රහකරගෙන එහි අර්ථයේ ඇතුළටම රිංගාගෙන යන්න. එවිට ඔබට හැබෑම සිංහල බෞද්ධයා හමුවනු නිසැකය.
සබ්බ පාපස්ස අකරණං
කුසලස්ස උපසම්පදා
සචිත්ත පරියෝ දපනං
ඒතං බුද්ධානු සාසනං

- පුංචිහේවා

මාතෘකා