මහින්දගෙන් තවමත් පිලිතුරක් නෑ..

 ඡායාරූපය:

මහින්දගෙන් තවමත් පිලිතුරක් නෑ..

හිටපු ජනාධිපති සහ කු.ප.ම  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2015 ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා චීනයෙන් මුදල් ලබාගෙන ඇති බවට නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් සිදුකළ අනාවරණය අසත්‍ය බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙන්ම ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, පොදුජන පෙරමුණ ඇතුළු පාර්ශ්ව දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළමුත්  එම පුවත අසත්‍ය බවට මෙතෙක් ඔහු නිළ ප්‍රකාශයක් සිදුකර නොමැත.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා චීන සමාගමකින් ඩොලර් මිලියන 7.6ක් ලබාගෙන ඇති බව නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් වාර්තා කර තිබුණ අතර ඒ සම්බන්දව  පාර්ලිමෙන්තු විවාදයක්ද පැවති නමුත් ඊටද පිලිතුරු දීම සදහා මහින්ද රාජපක්ශ මන්ත්‍රීවරයා පැමිනියේ නැත.
කෙසේ නමුත් තමන් විසින් පඇල්කල වර්තාවෙ සත්‍ය අසත්‍යතවන් ගැන සාකච්චා කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමුවීමට හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ඔහුව සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකිවීමෙන් පසු මාරියා හබීබ් ප්‍රශ්න 10 ක් මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත යවා තිබූ බව ද වාර්තාවෙයි.ඊටද කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් ලැබී නොමැත.

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි