ප්‍රමාදයට හේතුව හොඳ වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාවයි

 ඡායාරූපය:

 ප්‍රමාදයට හේතුව හොඳ වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාවයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන

මහලේකම් මහින්ද අමරවීර

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තීන්දුවේ ප්‍රමාදයට හේතුව හොඳ වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාව බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තනි පුද්ගලයකු ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පෙනී නොසිටින බවත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා ඊයේ (09) ශ්‍රීලනිප පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

“මේ ජනාධිපතිවරණයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහයෝගය ලැබෙන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණය කරනවා. නමුත් අපි මහන්සි වෙන්නේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ජයග්‍රහණය කරන්නයි. අපි මේ ගැන දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කළා.

ඒ වෙනුවෙන් අපි නිල වශයෙන් සාකච්ඡා 8ක් සහ නිල නොවන සාකච්ඡා 10ක් පැවැත්වුවා. එහිදී ජාතික වැඩපිළිවෙළක් පිළිබඳ එකඟතාව සහ පක්ෂයේ අනන්‍යතාව ආරක්ෂා කරගන්න අපි කටයුතු කරනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වහලා දාන්නෙවත් එය වැටෙන්නවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ ජයග්‍රහණ එක්ක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ශක්තිය තවත් වැඩි කරගන්නවා.

“අපි ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ වැඩපිළිවෙළ ගැන යෝජනා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි එහිදී යෝජනා 20 ගණනක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඒ යෝජනාවලි අතර නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් ඇති කිරීම මේ රටේ ජනතාවගේ අපේක්ෂාව වෙනවා. මනාප ඡන්ද නැති, නාස්තිකාර වියදම් නැති ඡන්ද ක්‍රමයක් පිළිබඳව අපි යෝජනා කළා. කැබිනට් මණ්ඩලය උපරිම වශයෙන් 30කට සීමා කරන්නත් විෂයන් බෙදීමේදී ගැළපෙන ආකාරයට විෂයන් බෙදාන්නත් යෝජනා කළා. ආණ්ඩු වෙනස් වෙනකොට වෙනස් නොවෙන, ඇමතිවරු වෙනස් වෙනකොට වෙනස් නොවෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හැදීමේ යෝජනාවට එකඟතාව ලැබුණා. කෙටි කාලයක් ඇතුළත ඒ වැඩපිළිවෙළ අවසන් කරන්න, එක රටක් තුළ එක නීති පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මුල් වෙලා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කළා. සියලු ජන කොට්ඨාසවල අදහස් අරගෙන කාටවත් අසාධාරණයක් නොවන නීති මාලාවක් සඳහා එකඟතාව පළකරන්න කියන යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.”

සටහන [තියේෂා ද සිල්වා] ඡායාරූප [ගයාන් පුෂ්පික]

මාතෘකා