චන්ද්‍රිකා සංහිඳියා කාර්යාංශය අත්හරී

 ඡායාරූපය:

චන්ද්‍රිකා සංහිඳියා කාර්යාංශය අත්හරී

ජාතික සමගිය හා සංහිඳියා කාර්යාංශයේ තමන් හෙබවූ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වීමට හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බන්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය කටයුතු කර තිබේ.

2015 වසරේදී හිටපු ජනාධිපතිනියගේ සංකල්පයක් අනුව ආරම්භ වූ ජාතික සමගිය සහ සංහිඳියා කාර්යාංශය උතුර, නැගෙනහිර, උතුරු මැද සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කෙරිණි. ඒ ඔස්සේ සංහිඳියා ව්‍යාපෘති රාශියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යෙදිණි.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
4
මාතෘකා