පක්ෂ නායක කාරක සභා රැස්වීමක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ

පක්ෂ නායක කාරක සභා රැස්වීමක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ

පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීමක් අද (21) දිනයේ කැඳවීමට කථානායකවරයා කටයුතු කර ඇත.

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතාට මේ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් දී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කළේය.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා රැස්වීම අද (21) පෙරවරු 11.00ට කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය.

[නිර්මාණී බණ්ඩාරනායක]

News Order: 
1
මාතෘකා