පෞද්ගලික නාලිකා මාධ්‍ය නිදහස අවභාවිත කරනවා

පෞද්ගලික නාලිකා මාධ්‍ය නිදහස අවභාවිත කරනවා

පා. ම. එස්. එම්. මරික්කාර්

ජනාධිපතිවරණ සමයේ සමහර පෞද්ගලික නාලිකා මාධ්‍ය නිදහස සහ ජනතාවගේ තරංග අවභාවිත කරමින් කටයුතු කරන බව ඊයේ (6) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා පැවසීය.

වර්තමාන රජය නැතිවී ගිය, වැළලී ගිය මාධ්‍ය නිදහස ලබාදුන් බවත් එම නිදහස අයුතු ලෙස භාවිත කරමින් සමහර පෞද්ගලික නාලිකා කටයුතු කරමින් සිටින බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කරන බවත් ඒ මහතා සඳහන් කළේය. එබැවින් ශ්‍රාවකයාගේ, ජනතාවගේ මනසට සහ නිදහසට බාධාවක් නොවන ආකාරයට එකී මාධ්‍යයන් භාවිත කළ යුතු බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

[දිනුක මලින්ද හේරත්]

News Order: 
6
මාතෘකා