රාජපක්ෂ සමයේ පීඩාවට පත් මාධ්‍යවේදින්ට වන්දි

රාජපක්ෂ සමයේ පීඩාවට පත් මාධ්‍යවේදින්ට වන්දි

2005 වර්ෂයේ සිට 2015 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ විවිධ හිරිහැරයන්ට හා පීඩාවන්ට පත්වූ මාධ්‍යවේදීන්ට සහන සැලසීම සඳහා රජය තීරණය කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පත්කරන ලද කමිටුවේ නිර්දේශ සලකා බලමින් එවැනි මාධ්‍යවේදීන් 78 දෙනකුට වන්දි මුදල් ලබාදීමට ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතාගේ ඉල්ලීම මත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

[තියේෂා ද සිල්වා]

News Order: 
9
මාතෘකා