ආබාධිත පුද්ගලයන්ට සහන සලසනවා

 ඡායාරූපය:

ආබාධිත පුද්ගලයන්ට සහන සලසනවා

-ගෝඨා

ආබාධිත පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් සකස් කර ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියට අනුව ඇති සියලුම නීති තමාගේ රජයක් තුළ ක්‍රියාවට නංවන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

ඊයේ (6) පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා සහකම්පන සංවිධානය සහ ආබාධ සහිත පුද්ගල සංවිධාන ඒකාබද්ධ පෙරමුණ සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අස්සන් තබමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය. ශ්‍රී ලංකා සහකම්පන සංවිධානය සහ ආබාධ සහිත පුද්ගල සංවිධාන ඒකාබද්ධ පෙරමුණ ඊයේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට අත්සන් තැබීය. ඒ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහාය දැක්වීම සඳහාය. එහිදී ඒ මහතා කියා සිටියේ ආබාධිත පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් සකස් කර ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්තියට අනුව ඇති සියලුම නීති තමාගේ රජයක් තුළ ක්‍රියාවට නැංවීමට තමන් සහතික වන බවයි. ආබාධිත පුද්ගලයින් දෙස අනුකම්පාවෙන් බැලීමට නොව සම අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට මෙම පියවර ගන්නා බවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

News Order: 
10
මාතෘකා