හැම ප්‍රදේශයකම නිවාස විප්ලවයක් අරඹනවා : අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස

 ඡායාරූපය:

හැම ප්‍රදේශයකම නිවාස විප්ලවයක් අරඹනවා : අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස

2025 වනවිට උදාගම්මාන 20,000ක් රටේ පොදු ජනතාවට ප්‍රදානය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත් රටේ නිවාස සංවර්ධනය ශීඝ්‍රගාමී සංවර්ධනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා දැවැන්ත මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කර තිබෙන බවත් නිවාස, ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ පෙරේදා (16) පාර්ලිමේන්තුවේදී අයවැය තෙවැනිවර කියවීමේ විවාදයේදී අදහස් දක්වමිනි. එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේද කීය.

“සෑම බල ප්‍රදේශයකම නිවාස විප්ලවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. රුපියල් මිලියන 29,000ක් නිවාස සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කැප කර තිබෙනවා. සාපේක්ෂව බැලූ විට රජයක් හැටියට රටේ නිවාස සංවර්ධනය ශීඝ්‍රගාමී කරන්න දැවැන්ත මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කර තිබෙනවා. පවුල් ලක්ෂ ගණනකට ඉඩම් හා නිවස ලබාදීමට කටයුතු කළා. වසර 4ට 1,925ක් උදාගම්මානවල වැඩකටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. සැප්තැම්බර් අග වනවිට උදාගම්මාන 2,500ක් දක්වා යෑම, වසර 2025 වනවිට සැමට සෙවණ ලබදීම අපේ ඉලක්කයයි. 2025 වනවිට උදාගම්මාන 20,000ක් රටේ පොදු ජනතාවට ප්‍රදානය කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

උදාගම්මාන තුළ මහල් නිවාස නිර්මාණය කිරීමේ වැඩසටහන ආරම්භ කරනවා. 1,37,000කට නිවාස විසිරි ණය ලබාදී තිබෙනවා. 12,800කට උතුරේ නිවාසවල අයිතිය ලැබෙනවා. ගංවතුරෙන් විපතට පත් ජනතාවට මිලියන 3,600ක වියදමින් නිවාස තනා දීමට කටයුතු කළා. රණවිරුවන් වෙනුවන් පවුල් 14,000කට නිවාස තැනීමට ක්‍රියා කරගෙන යනවා. දිළිඳු ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ආධාර උපකාර කර තිබෙනවා. සොඳුරු පියස නිවාස වැඩසටහන යටතේ පවුල් 8,623කට ප්‍රතිලාභ ලබාදී තිබෙනවා. ප්‍රජා සහභාගිත්ව නිවාස සංකල්පය ආරම්භ කළා. 2015 නිවසක් හදන්න දුන්නේ 25,000යි. මේ වසරේ හැම නිවසක් වෙනුවෙන් 750,000ක් හා ලක්ෂ 6ක ණයකුත්, 150,000ක ද්‍රව්‍යමය ආධාරයකුත් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා. වතු ක්ෂේත්‍රයට විශාල සේවයක් කර තිබෙනවා. මේවා ගැන සිදු කරන ප්‍රචාරයට විරුද්ධ වීම කනගාටුවට කරුණක්. ඉන්දියාව විශේෂ නිවාස ව්‍යාපෘති හතරක් ලබාදී තිබෙනවා.

ලක්ෂ 12,000ක් ආධාර ඒ සඳහා ලැබෙනවා. හැම ගමකම ග්‍රාමීය නිවාස කමිටු හදන්න සැලසුම් කොට තිබෙනවා. මේ වනවිට ජනාධිපති කාර්යසාධක බළකාය ව්‍යාපෘති හයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ආහාර නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය සිදු කෙරෙනවා. පිරිසුදු පානීය ජලය ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම රණවිරුවන්ට නිවාස ලබා ගැනීමට ශක්තිය ලබා දෙනවා. මේ රටේ දහම් අධ්‍යාපනය ගොඩනැඟීම සඳහා දැවැන්ත වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ත්‍රිපිටකාභිනන්දන සතිය වෙනුවෙන් හෙට දවසේ දහම්පාසල් ශාලා 206ක් ආරම්භ කරලා මස තුනක් තුළ විවෘත කරනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම රණවිරුවන්ට නිවාස ලබා ගැනීමට ශක්තිය ලබා දෙනවා. මේ රටේ දහම් අධ්‍යාපනය ගොඩනැඟීම සඳහා දැවැන්ත වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ත්‍රිපිටකාභිනන්දන සතිය වෙනුවෙන් හෙට දවසේ දහම්පාසල් ශාලා 206ක් ආරම්භ කරලා මාස තුනක් තුළ විවෘත කරනවා.”

මාතෘකා