මැතිවරණ ප්‍රමාදයට නිලධාරීන් පළි නෑ - මැ.කො.ස.

 ඡායාරූපය:

මැතිවරණ ප්‍රමාදයට නිලධාරීන් පළි නෑ - මැ.කො.ස.

පළාත් සභා මැතිවරණය ප්‍රමාද වීම නිලධාරීන්ගේ වරදක් නොවන බවත් විධායකය හා ව්‍යවස්ථාදායකය මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ නොසැලකිල්ල හේතුවෙන් මැතිවරණය පැවත්වීම ප්‍රමාද වූ බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය එක්ව සාකච්ඡා කර මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හැකියාව තිබූ බවත් එහි වගකීමෙන් කොටසක් විපක්ෂය, සිවිල් සමාජය, ඡන්දය සහ මාධ්‍ය භාරගත යුතු බවත් ඉතා අංශු මාත්‍රයක් පමණක් රාජ්‍ය නිලධාරීන් බාරගත යුතු බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කළේය. මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයද තීන්දුවක් ලබාදී ඇති බව පැවසූ හෙතෙම කියා සිටියේ පළාත් සභා මැතිවරණය අගෝස්තු මාසය අවසන් වීමට පෙර හෝ සැප්තැම්බර් මාසයේ මුල් සති දෙක තුළ මැතිවරණය පැවත්වීමට හැකි බවයි.

[සුමන උදයන්ත]

මාතෘකා