සම්බන්දන්ට හා සුමන්තිරන්ට අතුරුදන්වූවන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් විරෝධයක්

 ඡායාරූපය:

සම්බන්දන්ට හා සුමන්තිරන්ට අතුරුදන්වූවන්ගේ ඥාතීන්ගෙන් විරෝධයක්

දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායක ආර්. සම්බන්දන් මහතා හා දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතාට එරෙහිව අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීහු පෙරේදා (09) වවුනියාවේ විරෝධතාවක නිරත වූහ.

වවුනියාව තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීහු මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබිණි. එහිදී අතුරුදන්වූවන්ගේ ඥාතීන් කියා සිටියේ අතුරුදන්වූවන් වෙනුවෙන් විසඳුම් ඉල්ලා ඇරඹූ සත්‍යග්‍රහයට මේ වන විට දින 719ක් සපිරුණද එම ගැටලුව වෙනුවෙන් විසඳුමක් ලබා දීමට සම්බන්දන් හා සුමන්තිරන් යන මන්ත්‍රීවරුන් කිසිදු පියවරක් ගෙන නොමැති බවය.

සිය ඡන්දයෙන් බලයට පත් වූ ඔවුන් ජනතාවගේ ගැටලු පසෙක ලා බලය පසුපස පමණක් හඹා යන බවත්, එමගින් දෙමළ ජනතාව තැබූ විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩ වී ඇති බවත්, දේශපාලනඥයන් දෙමළ ජනතාවද බිල්ලට තබමින් සිටින බවත් උද්ඝෝෂණකරුවෝ වැඩිදුරටත් පැවසූහ.

සිය ඡන්දයෙන් බලයට පත් වූ ඔවුන් ජනතාවගේ ගැටලු පසෙක ලා බලය පසුපස පමණක් හඹා යන බවත්, එමගින් දෙමළ ජනතාව තැබූ විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩ වී ඇති බවත්, දේශපාලනඥයන් දෙමළ ජනතාවද බිල්ලට තබමින් සිටින බවත් උද්ඝෝෂණකරුවෝ වැඩිදුරටත් පැවසූහ.

[ශේෂලා කංකානම්ගේ]

මාතෘකා