හෝමාගම නව එජාප සංවිධායක නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ

 ඡායාරූපය:

හෝමාගම නව එජාප සංවිධායක නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ

හෝමාගම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව සංවිධායක ලෙස නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මහතා පත්කර ඇත. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති /අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළ ඒ මහතා ශ්‍රී ලංකා යෞවන සමාජ සම්මේලනයේද නිස්කෝ තරුණ සමුපකාරයේද සභාපතිවරයා ලෙස වසර 4 /1/2කට ආසන්න කාලයක් සේව‍ය කරමින් ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව තරුණ සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් හඳුන්වාදීමට ඔහුගේ පාලන කාලයේදී හැකි විය. නැවතී තිබූ ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උලෙළ, යෞවන සම්මාන උලෙළ නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කළ ඒ මහතා, ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන නවීකරණය කරමින් වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා 200ක් NVQ යටතේ පිළිගත් පාඨමාලා බවට පත් කිරීමටද කටයුතු කළේය.

'ගමට කෝටියක්' ව්‍යාපෘතිය හරහා ස්වේච්ඡා සේවය ජනගත කරමින්, ස්වේච්ඡා සේවයට නියම වටිනාකමක් එක් කළ එරංග වැලිඅංගේ මහතා, කලක් වොලිබෝල් සම්මේලනයේද සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය. ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාව ප්‍රචලිත කරමින් ක්‍රීඩාවේ තත්ත්වය උසස් කිරීමටද ඔහු කැපවීමෙන් කටයුතු කළේය. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ නව ශබ්දාගාරයද ආරම්භ කළේ ඔහුගේ පාලන කාලය තුළදීය. නාවල විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ හා නීති විද්‍යාලයේ නීති වෘත්තිය පිළිබඳව අධ්‍යාපනය ලබා නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසි වැලිඅංගේ මහතා, ලන්ඩන් බිස්නස් කොලේජ්හි ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ උපාධියක් හා ABS ව්‍යාපාර විද්‍යාලයේ වරලත් කළමනාකරණ පාඨමාලාවද හදාරා ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඔහුට හෝමාගම ආසන සංවිධායක තනතුර ප්‍රදානය කරනු ලැබූ අවස්ථාව ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙයි.

වැලිගම සමූහ [ටී.කේ. මහින්ද]

මාතෘකා