අත ගන්න තීරණය දෙවැනිදා

 ඡායාරූපය:

අත ගන්න තීරණය දෙවැනිදා

ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ජනාධිපතිවරණය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් මොනම හේතුවක් නිසාවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය - ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට දිය කරන්න සූදානමක් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජාතික සංවිධායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද දිසානායක මහතා අනුරාධපුරයේදී පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සංවත්සරය පැවැත්වෙන සැප්තැම්බර් 02 වැනිදා වන විට මෙම සාකච්ජා සාර්ථක වී අනාගතයේ රටේ ජනාධිපතිවරයා පත් කර ගන්නා පුළුල් සන්ධානය බිහි කර ගත හැකි වෙතැයි තමා විශ්වාස කරන බවද මන්ත්‍රීවරයා එහිදී පැවසීය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තීරණාත්මක බලවේගය වන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බවත් එබැවින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හෝ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නොමැතිව තනිව ජයගත නොහැකි බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

[එස්. ජී. උබේපාල]

මාතෘකා