රටට වැඩ කරන කෙනකුට සහාය දෙනවා

රටට වැඩ කරන කෙනකුට සහාය දෙනවා

අර්ජුන රණතුංග කියයි

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තම සහාය හිමි වන්නේ රටට වැඩක් කළ හැකි පුද්ගලයකුට පමණක් බව ප්‍ර‍වාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඊයේ (11) මව්රට සංවිධානය ඉදිරිපත් කළ සබුද්ධි - සාහිත්‍ය කලා අධ්‍යයන කේන්ද්‍රයේ දෙවැනි වැඩසටහනට සහභාගී වෙමින් පැවසීය.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී තම සහාය දෙන්නේ කාටදැයි තවම තීරණක් ගෙන නැති බවත් කුමන පක්ෂයක වුවත් පුද්ගලයාගේ වැඩ කිරීමේ හැකියාව මත ඔහුට සහාය ලබා දෙන්නේද නැද්ද යන්න තීරණය කරන බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය. එසේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තනිව ජනාධිපතිවරණය ජයගත නොහැකි බවත් ඒ සඳහා සන්ධාන ගත විය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මාතෘකා