48 නිදහස ගන්න හැමෝම සටන් කළේ එකට : විපක්ෂ නායක - සම්බන්දන්

 ඡායාරූපය:

48 නිදහස ගන්න හැමෝම සටන් කළේ එකට : විපක්ෂ නායක - සම්බන්දන්

1948 වසරේදී නිදහස ලබාගැනීම සඳහා සියල්ලන් සටන් කළේ එක්ව බවත්, එක් රටක එකට ජීවත් වීම සියල්ලන්ගේ ප්‍රාර්ථනය බවත්  විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්දන් මහතා පැවසීය.

යාපනයේ ශාන්ත පැට්‍රික් විද්‍යාලයේ තාක්ෂණික ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා වැඩිදුරටත් මෙසේද සඳහන් කළේය.

‘අපි විදෙස් ආධිපත්‍යයට යටත් වන වෙලාවේ අපි එකම දේශයේ වෙන වෙනම කොටස් පාලනය කළා. දමිළ ජනතාව රටේ එක් කොටසක් පාලනය කළා. පහතරට සිංහල අය රටේ තව කොටසක් පාලනය කළා. නුවර පළාතේ සිංහල ජනතාව ඒ ප්‍රදේශය පාලනය කළා. මුස්ලිම් ජනතාව ඒ සැමතැනම ජීවත් වුණා. විවිධ කාලවලදී අපි විදෙස් ජාතීන්ගේ පාලනයට නතු වුණා. විවිධ විදෙස් ජාතීන් යටතට පත් වුණා. අවසානයේදී 1815දී බ්‍රිතාන්‍යයේ පාලනයට සියලු දෙනා යටත් වුණා.

බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ පාලනයේ පහසුව වෙනුවෙන් 1833දී පළමු වතාවට රට ඒකාබද්ධ කළා. ඒ මොහොතේ සිට අපි නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කළා. 1948දී අපි නිදහස ලැබුවා. සිංහල ජනතාව, දෙමළ ජනතාව,  මුස්ලිම් ජනතාව එක්ව නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කළා. දමිළ ජනතාව වෙනම ප්‍රදේශයක් නිදහසට පෙර ඉල්ලුවේ නැහැ. දමිළ ජනතාව නිදහසට පෙර ෆෙඩරල් පාලනයක් ඉල්ලුවේ නැහැ. අපි සූදානම් වුණා එකම රටක ජීවත් වීමට. අපි බලාපොරොත්තු වුණේ ගරුත්වය, ආත්ම ගෞරවය සහ ආරක්ෂාව සහිතව අපේ ආර්ථික සහ සමාජයීය අභිලාෂයන් වෙනුවෙන් සාම්ප්‍රදායිකව ජීවත් වූ ප්‍රදේශවල ජීවත්වීමටයි.  

1972 ව්‍යවස්ථාව දමිළ ජනතාව ඉල්ලූ අවම කාරණාවත් ලබාදුන්නේ නැහැ. එය වෙන් වීමක් සඳහා දමිළ ජනතාව පෙළඹෙව්වා, විදෙස් පාලනයක් යටතේවත් බලාපොරොත්තු නොවන වෙන් වීමකට. අපිට අවශ්‍යයි අපේම රටේ රාමුව තුළ මේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන ජීවත්වෙන්න. අපිට අවශ්‍ය නොබෙදුන, ස්වාධීන, ඒකීය රාමුවක් තුළ ජීවත් වෙන්න.

2015දී දමිළ ජනතාව ඒ වෙනුවෙන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා වන ඔබව පත් කර ගත්තා. ඔබට නොබෙදී සහය දෙන්න කටයුතු කළා.  අපි දන්නවා ඔබට ඒක කරන්න අවශ්‍ය බව. අපි හිතනවා ඔබට ඒක කළ හැකි බව. අපි හිතනවා ඔබ එය කළ යුතු බව.’