පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ලක්ෂ 2,088ක් ගැලවීම ගැන ඒකාබද්ධයේ නායකයන්ට පැමිණිල්ලක්

 ඡායාරූපය:

පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ලක්ෂ 2,088ක් ගැලවීම ගැන ඒකාබද්ධයේ නායකයන්ට පැමිණිල්ලක්

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙන් අලුතින් තේරීපත් වූ ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා සහ මහ නගර සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා රුපියල් 72,000 බැගින් අයකර පාඨමාලාවක් පැවැත්වීමට එරෙහිව එම ආයතන නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් ලිපියක් භාර දී තිබේ.

පොදුජන පෙරමුණේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ මේ ලිපිය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සියලු නායකයන්ට යවා ඇති බවයි. මෙවැනි පාඨමාලාවක් පැවැත්වීම යහපත් වුවද, ඒ සඳහා රුපියල් 72,000 බැගින් අයකර ගැනීමට ගෙන ඇති තීන්දුව පිළිබඳව තමන් බරපතළ කනගාටුව පළකරන බවද අදාළ ලිපියේ සඳහන්ය.

[අසේල ලියනගේ]

මාතෘකා