තොණ්ඩමන්ගේ මූල්‍ය වංචා සොයන්නැයි දිගම්බරන් එෆ්සීඅයිඩීයට

 ඡායාරූපය:

තොණ්ඩමන්ගේ මූල්‍ය වංචා සොයන්නැයි දිගම්බරන් එෆ්සීඅයිඩීයට

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩු සමයේදී ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් පදනම විසින් මූල්‍ය අපරාධ ගණනාවක් සිදු කර ඇතැයි චෝදනා කරන කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන ඇමති පලනි දිගම්බරන් ඒ පිළිබඳව එළඹෙන දිනකදී මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට පැමිණිලි කරන බව පැවසීය.

සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වශයෙන් දිවුරුම්දීම සම්බන්ධයෙන් දිගම්බරන් ඇමතිවරයා දක්වන විරෝධය පිළිබඳව විමසූ අවස්ථාවේදී ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

තොණ්ඩමන් පදනම මගින් වත්මන් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා මූල්‍ය වංචා කර ඇති බවට දන්නා කරුණු සියල්ල මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට දැනුම් දෙන බවද ඔහු පැවසීය.

සෙන්දිල් තොණ්ඩමන් ඌව පළාත් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා වීම සම්බන්ධයෙන් ඇමති දිගම්බරන් ප්‍රමුඛ ජාතික කම්කරු පෙරමුණ දැඩි ලෙස විරෝධය පළ කරන බවත්, මේ හේතුවෙන් ඔහුට එරෙහිව මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත යන බවත් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් දිගම්බරන් ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.