ශක්තිමත් ගමනකට, එජාප ශ්‍රීලනිප එකඟ වෙයි!

 ඡායාරූපය:

ශක්තිමත් ගමනකට, එජාප ශ්‍රීලනිප එකඟ වෙයි!

යහපාලන ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්ව දෙක වන එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය මින් ඉදිරියට වඩාත් අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම ඊයේ (16) කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී අවධාරණය වී තිබේ.

අනවබෝධයෙන් කෙරෙන විවේචන සම්බන්ධව කැබිනට් රැස්වීම උණුසුම් මුහුණුවරක් ගෙන ඇති අතර, ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා අතර පැවැති සාකච්ඡාවකින් පසු නැවත කැබිනට් හමුව පැවැත්වී තිබේ.

යම් යම් අනවබෝධයන් හේතුවෙන් දෙපාර්ශ්වය අතර හටගෙන තිබෙන පරස්පරතා වඩාත් බුද්ධිමත්ව සහ ප්‍රශස්ථව කළමනාකරණය කර ගත යුතු බවත්, රටට ජයග්‍රහණ උදා කර දීමේ ස්වර්ණමය අවස්ථාව සඳහා පක්ෂ දෙකම ඉවසිලිමත්ව කටයුතු කළ යුතු බවත් දෙපාර්ශවයේම නායකයින් එහිදි අවධාරණය කර ඇත.