දෙමළ - ඉංග්‍රීසි පිටපත් නොමැති නිසා බැඳුම්කර විවාදය කල් යයි

 ඡායාරූපය:

දෙමළ - ඉංග්‍රීසි පිටපත් නොමැති නිසා බැඳුම්කර විවාදය කල් යයි

බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව හා බරපතළ වංචා-දූෂණ පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පිටපත් නොමැතිවීම හේතුවෙන් එම වාර්තා ඊයේ (20)
පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

අදාළ කරුණ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා එල්ල කළ විරෝධයත් සමඟ මෙසේ පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාට සිදු වූ අතර, ඒ අනුව ඊයේ පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය විනාඩි 40කට පමණක් සීමා විය. මේ සම්බන්ධයෙන් 'රැස' පුවත්පත පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දිසානායක මහතාගෙන් විමසූ අවස්ථාවේ ඔහු මෙසේ පැවසීය.

'පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාරව දෙමළ සන්ධානයේ එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීතුමා කතානායකතුමාට නීති ප්‍රශ්නයක් යොමු කළා, යම් වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනවා නම් ප්‍රධාන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම පැවතිය යුතුයි කියලා. ඒත් අපි ළඟ මේ කොමිෂන් සභා වාර්තාවල දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පිටපත් තිබුණේ නෑ. ඒකට හේතුව වුණේ මේ වාර්තාවල පිටු අටදහස් ගණනක් තිබීම. පස්සේ අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් විමසූ විට ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ ජාතික භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හැකි ඉක්මනින් මේවා පරිවර්තනය කරනවා කියලා.'

මාතෘකා