නැවත දන්වන තුරු "ඩ්‍රෝන" තහනම්

 ඡායාරූපය:

නැවත දන්වන තුරු "ඩ්‍රෝන" තහනම්

නැවත දැනුම්දෙන තුරු සියලුම මාදිලියේ ඩ්‍රෝන යානා හා නියමුවන් රහිත ගුවන්යානා ගුවන්ගත කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ ගුවන් අවකාශ සහ ආරක්ෂක නියාමන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් රොහාන් මනකුලසූරිය මහතා ඊයේ (25) රැස කළ විමසුමක දී පැවැසීය.

ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැනට රටේ උද්ගතව ඇති තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධීකරණයෙන් සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය විසින් මෙම ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බව මනකුලසූරිය මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ඉදිරි කාලය තුළ කිසිදු හේතුවක් සඳහා තම ගෙවත්තේ, වෙනත් පෞද්ගලික ස්ථානයක හෝ පොදු ස්ථානයක සියලුම මාදිලියේ ඩ්‍රෝන යානා හා නියමුවන් රහිත ගුවන්යානා ගුවන්ගත කිරීම තහනම් බවත් ඒ සඳහා නිකුත් කර ඇති අවසර පත්‍ර අවලංගු බවත් එසේ නීති විරෝධී ගුවන්ගත කිරීමක් සිදු කළහොත් ආරක්ෂක අංශ විසින් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති බවත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා පවසයි.

2010 වසරේ අංක 14 වෙනි සිවිල් ගුවන් සේවා පනතෙහි 80 වන වගන්තිය යටතේ ඩ්‍රෝන යානා ඇතුළු සියලු මාදිලියේ නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා ගුවන්ගත කළ හැකි වනුයේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන ලිඛිත අවසරය මත වේ.

[නිර්මාණි බණ්ඩාරනායක]

මාතෘකා