අලුතින් විදුලි බලාගාර ඉදි නොකළොත් රජයට රු. බිලියන 50ක් පාඩුවිය හැකිය

 ඡායාරූපය:

අලුතින් විදුලි බලාගාර ඉදි නොකළොත් රජයට රු. බිලියන 50ක් පාඩුවිය හැකිය

2020 වන විට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අනුමත කරන ලද විදුලි බලාගාර ඉදි නොකළහොත් රජයට රුපියල් බිලියන 50.62ක් පාඩුවිය හැකි බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිරි මහතා ඊයේ (20) 'රැස'ට පැවසීය.
ඉදිරියේදී ලංකාවේ දැවැන්ත විදුලි අර්බුදයක් ඇති වීමට හේතුව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් නව විදුලි බලාගාර ඉදි කිරීමට අනුමැතිය ලබා නොදීමයැයි, විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය විසින් නගන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරමින් හෙතෙම මේ බව පැවසීය. එහිදී ඔහු කියා සිටියේ 2018 සිට 2037 දක්වා වූ බලශක්ති අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය විදුලි බලාගාර ගොඩනැගීමට අනුමැතිය මේ වන විටත් මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් ලබා දී ඇති බවය. එසේම, බලාගාර 21 සඳහා මේ වන විටත් අනුමැතිය ලබා දී තිබුණත්, මේ වනතෙක් ඒ සඳහා විදුලිබල මණ්ඩලය ටෙන්ඩර් කැඳවා නොමැති නිසා රජයට රුපියල් බිලියන 50.62ක් පමණ මුදලක් පාඩු විය හැකි බවට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් ඇස්තමේන්තු කර ඇති බවත් ඔහු පැවසීය. එසේම මාසිකව රුපියල් බිලියන 3.43ක් පමණ මේ නිසා පාඩු විය හැකි බවද කොමිසම මගින් සකසන ලද වාර්තාවක සඳහන් වේ.

මාතෘකා