පැරණි මිතුදම්

 ඡායාරූපය:

පැරණි මිතුදම්

2017 වර්ෂයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කළ තරංජිත් සිං සන්දු මහතා සිය ධුරයට සමු දීම නිමිති කොටගෙන නිල සාදයක් පෙරේදා (27) 'ඉන්දියා හවුස්' හිදී පැවැත්විණි. එම සාදය මෙරට දේශපාලනයේ පැරණි මිතුදම් ආවර්ජනය කරන අවස්ථාවක් බවට පත්ව තිබිණි.

News Order: 
0
මාතෘකා