දෙවසක රැස වරුණ

 ඡායාරූපය:

දෙවසක රැස වරුණ

'රැස' පුවත්පතේ දෙවර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් කොටහේන ජනාධිපති විදුහලේ පුස්තකාලය සඳහා පොත් පරිත්‍යාග කිරීම සහ සිසු දරුදැරියන්ගේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව වැඩි කිරීමේ 'සිසු නැණ රැස' මාධ්‍ය වැඩමුළුව ලේක්හවුස් ආයතනයේ නිලධාරීන් සහ රැස කතු මඩුල්ලේ සහභාගිත්වයෙන් ඊයේ (14) පෙරවරුවේ එම විදුහලේදී පැවැත්විණි.

ලේක්හවුස් ආයතනයෙහි සභාපති ජනාධිපති නීතිඥ ඩබ්ලිව්. දයාරත්න, අධ්‍යක්ෂ කණිෂ්ක විතාරණ, සාමාන්‍යාධිකාරී කේ.ජී.ඒ.බී. අමරදාස, සමාගම් ලේකම් කේ.එච්. ගුණවර්ධන යන මහත්ම මහත්මීන් ඇතුළු ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සහ රැස පුවත්පත් කාර්ය මණ්ඩලය එම අවස්ථාවට එක් විය.

එහිදී කොටහේන ජනාධිපති විද්‍යාලයේ දරු දැරියන්ගේ නිර්මාණශීලී දක්ෂතා අගය කරමින් ත්‍යාග පිරිනැමුණි.

ඡායා[වාසිත පටබැදිගේ]

මාතෘකා