වීරයාගේ දියණිය

 ඡායාරූපය:

වීරයාගේ දියණිය

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඇතිව තිබෙන ළැව් ගිණි නිවීමට ස්වේඡාවෙන් ඉදිරිපත් වූ ඇන්ඩ්‍ර ඕ‘ඩ්වෙයර් (Andrew O'Dwyer) නම් ගිනි නිවන භටයා එයට හසුවී මිය ගියේය. ඔහුගේ අවසන් කටයුතු සිදුකරන අවස්ථාවේ ඔහුගේ දියණිය වන චාලට් සිය පියාගේ දේහය අසල රැදී සිටී. සිය පියාට හිමි පදක්කම ඇය පපුව මත පළඳා ඇති අතර ඇයගේ හිස මත ඇත්තේ පියාගේ ආරක්ෂිත හිස් වැසුමයි.

මාතෘකා