විලියම්සන් මිතුරු සංසදය

 ඡායාරූපය:

විලියම්සන් මිතුරු සංසදය

ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර පැවැති පුහුණු තරගයේදී නවසීලන්ත ක්‍රීඩක කේන් විලියම්සන්ගේ 29 වැනි උපන්දිනය යෙදී තිබුණි. එහිදී අනපේක්ෂිත ලෙස තරගය නැරඹීමට පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයන් කේක් ගෙඩියක් කපා විලියම්සන් පුදුමයට පත් කළේ මෙසේය.

මාතෘකා