පාසල් පාපන්දු තරගාවලියට සමපෝෂ සවිය

 ඡායාරූපය:

පාසල් පාපන්දු තරගාවලියට සමපෝෂ සවිය

අඛණ්ඩව එකළොස්වැනි වරටත් අවුරුදු 14න් පහළ අන්තර් පාසල් පාපන්දු තරගාවලිය බල ගන්වන්නට සී.බී.එල්. ආයතනය එක්ව සිටී. පසුගිය 13 වැනිදා සිට ආරම්භ වූ මෙම තරගාවලිය වෙනුවෙන් දොළොස් දහසකට අධික ක්‍රීඩක පිරිසක් සහභාගිවෙති. ඒ සඳහා බාලක කණ්ඩායම් 470ක් හා බාලිකා කණ්ඩායම් 130ක් එක්ව ඇත. දිවයිනේ ස්ථාන 32කදී තරග පැවැත්වෙයි.

අවසන් මහතා තරගය ගාල්ලේදී පැවැත්වෙන අතර දිස්ත්‍රික් ශූරයන් වශයෙන් බාලක කණ්ඩායම් 33ක් හා බාලිකා කණ්ඩායම් 25ක් ඊට තරග වදිනු ඇත.

News Order: 
5
මාතෘකා