අතිරේක ලේකම් සිරිබද්ධන යළි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයටම

අතිරේක ලේකම් සිරිබද්ධන යළි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයටම

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට හදිසියේ ස්ථාන මාරුවක් ලැබූ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් කේ.පී. සිරිබද්ධන මහතාගේ පත්වීම පිළිනොගන්නා බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසයි. 75/10/3747 අංක දරණ ලිපියක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත යොමුකරමින් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයෙන් අතිරේක ලේකම් එස්.පී.ජී.ඩී ප්‍රදීපා මහත්මිය මේ බව දැනුම් දී ඇත.

අදාළ ස්ථාන මාරුකිරීම වත්මන් තත්ත්වය යටතේ පිළිගැනීමට තමන්ට නොහැකි බවත් එය රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව දැනුවත් කරමින් විධිමත්ව සිදුකළ යුතු බවත් එම ලිපියේ දැක්වේ. කේ.පී. සිරිබද්ධන මහතාට පසුගියදා ලබාදුන් ස්ථාන මාරුව මගින් එය උල්ලංඝණය කර ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබීම එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතුව බව එම ලිපියේ දක්වා ඇත. ඒ අනුව අදාළ අතිරේක ලේකම්වරයා මාරු කර එවන්නේ නම් ක්‍රමවත් හා නෛතික රාමුව මත පිහිටා එය සිදුකළ යුතු බවත් ඒ දක්වා යළි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් ඔහුගේ සේවය ලබාගත යුතු බවත් අතිරේක ලේකම්වරිය නිකුත් කළ එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් දක්වා තිබේ.

[කසුන් ඉරුගල්බණ්ඩාර]

News Order: 
9
මාතෘකා