බංගබන්දු රන් කුසලාන පාපන්දු පළමු ගැටුම අද

 ඡායාරූපය:

බංගබන්දු රන් කුසලාන පාපන්දු පළමු ගැටුම අද

බංග්ලාදේශ රන් කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය අද (15) බංගබන්දු ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භවෙයි. එ් එම ක්‍රීඩාංගණයේ සත්කාරක බංග්ලාදේශය හා පලස්තීන කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගයෙනි. එම තරගය ඒ කාණ්ඩය යටතේ තරගයක් ලෙස පැවැත්වෙයි.

තරගාවලියේ දෙවැනි තරගය හෙට (16) මුරුසි හා බුරුන්ඩි කණ්ඩායම් අතර පැවැත්වෙන්නේ බී කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙසිනි. ඒ කාණ්ඩය යටතේ ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකාව අනිද්දා පලස්තීනය සමඟ තරග බිමට පිවිසෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව අයත්වන කාණ්ඩයට පලස්තීනය, බංග්ලාදේශය එක්ව ඇති අතර බී කාණ්ඩය නියෝජනය කරන්නේ බුරුන්ඩි, මුරුසි හා සීසෙල්ස් කණ්ඩායම් තරගාවලියට එක්ව ඇත.

News Order: 
4
මාතෘකා