ජාතික රට හරහා දිවීම විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ටත් විවෘත කරන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇමැතිට ලියයි

 ඡායාරූපය:

ජාතික රට හරහා දිවීම විදෙස් ක්‍රීඩකයන්ටත් විවෘත කරන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇමැතිට ලියයි

ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගාවලිය අන්තර් ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියක තත්ත්වයට ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම් කේ.ඩී.එස්. රුවන්චන්ද්‍ර මහතා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ. එම ඉල්ලීම ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීමට මේ වනවිට කටයුතු කර ඇතැයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් රැසට පැවසීය.

අදාළ ඉල්ලීමට අනුව තරගාවලිය පළමුව දකුණු ආසියානු කලාපීය රාජ්‍යයන්ට පමණක් විවෘත කිරීමට අපේක්ෂිතය. සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන මෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගියදා සංචාරක මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කැඳවා සෘජුව ඉල්ලීමක් කළේය. මේ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාතික රට හරහා දිවීමේ තරගාවලිය ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක් බවට පත්කිරීම ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අපේක්ෂාව වී ඇත. අදාළ තරගාවලිය ජාත්‍යන්තර තරගාවලියක් ලෙස පැවැත්වීමේ අවස්ථාව උදාකරගන්නේ නම් එය සාර්ථක කරගැනීම වෙනුවෙන් උපරිම ශක්තිය සපයන බව මලල ක්‍රීඩා සංගමය ද පවසයි. එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේ අන්තර් ජාතික මට්ටමේ තරගාවලි කාලසටහනට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් කරගැනීමට හැකි සෑම අවස්ථාවක්ම උපයෝගී කරගැනීමට තමන්ද ඇප කැප වන බවයි. මේ අතර ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවද ප්‍රකාශ කළේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය සිදුකරන මෙම යෝජනාව අතිශය කලෝචිත බවයි. තරගාවලිය නුවර එළිය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පෙබරවාරි 15 වැනිදා පැවැත්වීමට යෝජනාවී ඇත.

[කසුන් ඉරුගල්බණ්ඩාර]

News Order: 
1
මාතෘකා