පළමු සටනට ජපානය සහ රුසියාව

 ඡායාරූපය:

පළමු සටනට ජපානය සහ රුසියාව

ලෝක රග්බි ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි 10 වැනි ස්ථානයේ සිටින සත්කාරක ජපානය ආරම්භක තරගයේදී මුහුණ දෙන්නේ එම ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි 20 වැනි ස්ථානයේ සිටින රුසියාව සමගයි.

පසුගිය කාලයේ තමන් සහභාගී වූ අවසන් තරග 5න් 4කම ජය ලබා සිටින ජපානය මෙම තරගයේ ජය ගන්නා බවට වැඩි වශ්වාසයක් පවතී. ඒ දෙරට අතර පසුගිය නොවැම්බරයේ පැවැති අවසන් තරගයේදී ලකුණු 32-27ක් ලෙස රුසියාව පරාජය කිරීමට ජපානය සමත් වූ බැවිනි. ඔවුන් අවසන් තරග 4න් පරාජය වූෙය් දකුණු අප්‍රිකාව සමග තරගය පමණි. අෙනක් තරග තුනම ජය ගැනීමට සමත් විය. ඒ් ෙටාංගා, ෆීජි සහ අැෙරිකානු කණ්ඩායමවලට ඒෙරහිවය.

රුසියාව සිය අවසන් තරග 5න් උරුගුෙව්, නැමීබියාව සහ ප්‍රබල අාර්ජන්ටිනාව පරාජය කළහ පරාජ වූෙය් ඉතාලිය සමග තරගයට පමණි.

 

මාතෘකා