'රැස' පුවත සනාථ කරමින් පැසිපන්දු ලොක්කන්ටත් ඇමැතිගෙන් වේවැල් කසාය!

 ඡායාරූපය:

'රැස' පුවත සනාථ කරමින් පැසිපන්දු ලොක්කන්ටත් ඇමැතිගෙන් වේවැල් කසාය!

ශ්‍රී ලංකා පැසිපන්දු සම්මේලනය විසින් ගුවන් හමුදා සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය වෙන් කිරීමේදී සිදු කර ඇතැයි කියන වංචා හා අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට දඬුවම් ලබාදෙන ලෙස විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා නියෝග කර තිබේ. මෙම සිදුවීම පිළිබද කඩිනමින් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසද අමාත්‍යවරයා නියෝග කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා සෞඛ්‍ය කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය වෙන් කිරීම පිළිබඳ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ ලේකම්ගේ ව්‍යාජ අත්සනින් සහ ගුවන් හමුදා ව්‍යාජ ලිපි ශීර්ෂය යොදා ගනිමින් ගෙවීම් ඉල්ලා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ්‍ය වෙත ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත්ව තිබූ අතර 'රැස' පුවත්පත මීට පෙර මේ බව අනාවරණය කර තිබුණේය.

මාතෘකා