පැරිස් මාස්ටර්ස් කෝටි 21ක

 ඡායාරූපය:

පැරිස් මාස්ටර්ස් කෝටි 21ක

2019 පැරිස් මාස්ටර්ස් ටෙනිස් තරගාවලියේ ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට සර්බියාවේ නොවැක් ජාකොවිච් සමත් විය. ඒ අවසන් තරගයේදී කැනඩාවේ ඩෙනිස් ෂැපොවාලෝ තරග වට 2-0කින් පරාජය කරමිනි. අවසන් තරගයේ ලකුණු තත්ත්වය දැක්වුණේ 6-3ක් සහ 6-4ක් ලෙසිනි.

ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ශූරයා වන 32 හැවිරිදි ජොකොවිච් පැරිසි මාස්ටර්ස් තරගාවලිය ජයගත් 5 වැනි අවස්ථාව මෙයයි. එසේම ඉතිහාසයේ වැඩිම වාර ගණන් පැරිස් මාස්ටර්ස් තරගාවලිය ජයගත් ක්‍රීඩකයා වන්නේද ඔහුය. ජොකොවිච් අතින් අවසන් තරගයේදී පරාජය වූ 20 හැවිරිදි ෂැපොවාලොව් ලෝක ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි පසු වන්නේ 15 වැනි ස්ථානයේය.

ශූරතාව හිමිකර ගත් ජොකොවිච්ට කුසලානය සමග යූරෝ 995,720.00ක මුදලක් හිමිවූ අතර එය ශ්‍රී ලංකා මුදලින්

රු. 211,281,826.80ක මුදලකි. එනම් රුපියල් මිලියන 211කට අධික මුදලකි. අනුශූර ෂැපොවාලොව්ට හිමිවූ මුදල යූරෝ 503,730.00කි. එය ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 106,886,468.70ක මුදලකි. එය රුපියල් මිලියන 107කට ආසන්න මුදලකි.

News Order: 
1
මාතෘකා