ස්ලිම් ලයින් ඉන්දිකට උත්තේජක තොණ්ඩුව තද වෙයි : මංජු වන්නිආරච්චිටත් වැඩ වරදින ලකුණු

 ඡායාරූපය:

ස්ලිම් ලයින් ඉන්දිකට උත්තේජක තොණ්ඩුව තද වෙයි : මංජු වන්නිආරච්චිටත් වැඩ වරදින ලකුණු

පසුගිය වසරේ ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියේදී තහනම් උත්තේජක ලබාගත් බවට චෝදනා එල්ලවූ එම්.එස්.එස්. ස්ලිම් ලයින් බොක්සිං ක්‍රීඩා සමාජයේ ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. ඉන්දික පෙරේරා නිසැක වශයෙන්ම තහනම් උත්තේජක ලබා ගෙන ඇති බවට ඔහුගේ මුත්‍රා සාම්පලයේ ‘බී’ සාම්පලය විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් තහවුරු වී ඇත.

ඉන්දියාවේ ජාතික උත්තේජක පරීක්ෂණ රසායනාගාරයට යවන ලද දෙවැනි මුත්‍රා සාම්පලයේ පරීක්ෂණ වාර්තාව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්ධන නියෝජ්‍යායතනය වෙත

ලැබී ඇති අතර එම වාර්තාවට අනුව ඉන්දික පෙරේරාගේ මුත්‍රා සාම්පලයේ අහිතකර විශ්ලේෂණාත්මක සොයා ගැනීමක් ලෙස පළමු පරීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන්වූ බොල්ඩිනෝන් (Boldenone) මෙතබොලිට් (Metabolite) සංඝටකය අඩංගුවී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

පසුගිය ක්ලිෆර්ඩ් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලියේ අවසන් තරග පැවැති 2018 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින සිදුකරණ ලද තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණයේදී ඉන්දික පෙරේරාගෙන් ලබා ගන්නා ලද මුත්‍රා සාම්පලයේ අහිතකර විශ්ලේෂනාත්මක සොයාගැනීමක් වාර්තාවී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්ධන නියෝජ්‍යායතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය වෙත දන්වා තිබිණි.

ඉන්දියාවේ ජාතික උත්තේජක පරීක්ෂණ රසායනාගාරයට යවන ලද පළමු මුත්‍රා සාම්පලයේ පරීක්ෂණ වාර්තාව ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්ධන නියෝජ්‍යායතනය වෙත ලැබී තිබුණේ 2019 පෙබරවාරි 02 වැනිදාය.

මේ තත්ත්වය මත ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්ධන නියෝජ්‍යායතනයේ විනය මණ්ඩලය බොක්සිං ක්‍රීඩක ඉන්දික පෙරේරා ක්‍රීඩකයා සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ලබා දෙන තුරු ඔහුට තාවකාලික තරග තහනමක් පැනවීමට කටයුතු කළේය. එසේම පසුගිය පෙබරවාරි 14 වැනිදා බොක්සිං ක්‍රීඩක ඉන්දික පෙරේරා කොළඹ ශ්‍රී ලංකා උත්තේජක මර්ධන නියෝජ්‍යායතනය වෙත කැඳවා ඔහුගේ මුත්‍රා සාම්පලයේ ‘බී’ සාම්පල් විශ්ලේෂණය සඳහා සහභාගි වීම තහවුරු කරගන්නා ලදී.

ඩබ්ලිව්.ඒ.සී. ඉන්දික පෙරේරා ගේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ හිටපු බොක්සිං ක්‍රීඩකයෙක් වන මංජු වන්නිආරච්චි වන අතර තහනම් උත්තේජක ලබාගත් ක්‍රීඩකයකුගේ පුහුණුකරු වශයෙන් ඔහුටද තහනමක් පැනවීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයිද සඳහන්ය.

[ඩබ්.ආර්. කුමාර]

මාතෘකා