අයිරාංගනී රූපසිංහ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට

 ඡායාරූපය:

අයිරාංගනී රූපසිංහ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා කවුන්සිලයට

 

සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අයිරාංගනී රූපසිංහ මහත්මිය ආසියානු මලල ක්‍රීඩා කවුන්සිලයේ කාන්තා කමිටුවට තේරී පත්ව ඇත. රටවල් 45 ක් නියෝජනය කරන මෙම ආසියානු මලල ක්‍රීඩා සම්මේලනය කමිටු 6 කින් සමන්විත අතර ඉන් කාන්තා කමිටුව නියෝජනය කිරීමට අදාළව මෙම පත්වීම සිදුකර ඇත.

2019 සිට2023 දක්වා මෙම පත්කිරීම් බලපැවැත්වේ. අයාරාංගනී රූපසිංහ මහත්මිය රත්නපුර ප්‍රදේශයෙන් අසූව දශකයේ බිහිවුණු ජාතික මට්ටමේ කෙටිදුර ධාවන ක්‍රීඩිකාවකි. 1985 වසරේ බංගලාදේශයේ ඩකාහි පැවති දකුණු ආසියානු තරගාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මීටර් 100 හා 400 සහාය කණ්ඩායම් වල 2 වන හා 3 වන ස්ථාන දිනු කණ්ඩායම් සාමාජිකාවකි.

බෙලිහුල්ඔය සමූහ [සමන්තා කංකානම්ගේ]

මාතෘකා