අතුරුගිරිය පාපැදි සවාරි නාවික හමුදාවේ පසිඳු ලක්ෂාන්ජය ගනියි

 ඡායාරූපය:

අතුරුගිරිය පාපැදි සවාරි නාවික හමුදාවේ පසිඳු ලක්ෂාන්ජය ගනියි

දිවයිනේ ප්‍රබලම පාපැදි ධාවකයින් රැසක් පරාජය කරමින් පසුගියදා (16) කි.මී. 142ක දුරක් පැවැති අතුරුගිරිය පාපැදි සවාරියේ ජය වාර්තා කිරීමට නාවික හමුදාවේ පසිඳු ලක්ෂාන් සමත් විය. තරගය අවසන් කිරීම සඳහා ලක්ෂාන්ට ගතවූ කාලය පැය. 3 මි. 07 ත. 05 කි.

තරගයේ ජයග්‍රාහකයා වූ පසිඳු ලක්ෂාන්ට ශූරතා කුසලානයට අමතරව රු. 100,000ක මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනැමීමට තරගාවලි සංවිධායකයෝ කටයුතු කළහ.

[ඩබ්ලිව්. ආර්. කුමාර]

ඡායා [පී. දයාසෝම]

මාතෘකා