මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ කඳු ශූරයා

 ඡායාරූපය:

මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ කඳු ශූරයා

සිමොන් යේට්ස්ට ප්‍රංශ සවාරියේ 15 වැනි අදියරේ ජය

ඉතා තියුණු කඳු තරණයක කිරීමක් පැවැති ප්‍රංශ සවාරියේ 15 වැනි අදියර ජය ගැනීමට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ සිමොන් යේට්ස් සමත් විය.

ලිමෝක්ස් සිට ෆොයික්ස් ප්රාට් ඩි ඇල්බිස් දක්වා කිලෝ මීටර් 185ක අති දුෂ්කර සහ මනරම් කඳුකර මාර්ගයක් හරහා වැටුණු 15 වැනි අදියර සිමෝන් යේට්ස් ජය ගත්තේ එම අදියරේ දෙවැන්නා වු ප්‍රංශයේ තිබුට් පිනෝට් ට වඩා තත්ත්පර 33ක් ඉදිරියෙන් සිටිමිනි. කඳු තරණය සඳහා විශේෂඥයෙකු වන සිමොන් යේට්ස් මෙවර ප්‍රංශ සවාරියේ ජයගත් දෙවැනි කඳු තරණ අදියර මෙයයි.

15 වැනි අදියර අවසන් කිරීම සඳහා යේට්ස් පැය 4, මිනිත්තු 47, තත්ත්පර 4ක කාලයක් ගතකර තිබුණි. පැ.4, මි.47, ත.37කින් තරගය අවසන් කළ දෙවැන්නා වු තිබුට් පිනෝට් හා සම කාලයකින් තරගය අවසන් කළ ස්පාඤ්ඤයේ මිඛෙල් ලැන්ඩා මේනාට තෙවැනි ස්ථානය හිමි විය.

කෙසේ වෙතත් තරගයේ 15 වැනි අදියර අවසන් වන විට එම අදියර ජයගත් සිමොන් යෙට්ස් සමස්ත තරගයේ සිටින්නේ 52න්නා ලෙසිනි. ඒ සමස්ත තරගය සඳහා පැ.62, මි.18, ත.10ක කාලයක් ගතකරමින් පළමු වැන්නාට වඩා පැ.01, මි.17, ත.48ක් පසු පසින් සිටිමිනි.

15 වැනි අදියර අවසන් වන විටත් සමස්ථ තරගය පැ.61, මි.0, ත.10ක කාලයකින් අවසන් කළ ප්‍රංශයේ ජුලියන් ඇල්පිලිපේ පළමු ස්ථානයේ පසුවෙයි. පිලිපේ 15 වැනි අදියර අවසන් කළේ 11 වැන්නා ලෙසිනි.

මාතෘකා