වැඩිම ගෝල තර්ජනීගෙන්

 ඡායාරූපය:

වැඩිම ගෝල තර්ජනීගෙන්

ලෝක කුසලාන දැල්පන්දු තරගාවලියේ පහළොස්වැනි ස්ථානය දිනාගත්තද තරගාවලියේ වැඩිම ගෝල විදින ලද ක්‍රීඩිකාව වශයෙන් තර්ජනී ශිවලිංගම් වාර්තාගතවිය. පසුගිය ඉරිදා එංගලන්තයේ ලිවර්පූල්හිදී නිමාවට පත්වූ මෙම ලෝක ශූරතා තරගාවලියේ ගෝල විදින්නියන් සියලු දෙනා අතරින් වැඩිම ගෝල ප්‍රමාණයක් විදිමින් ලකුණු රැස්කළ ක්‍රීඩිකාව වශයෙන් තර්ජනී වාර්තාගතව ඇත.

ඇය විසින් ගෝල 348ක් විදිමින් මෙම වාර්තාව පිහිටවනු ලැබිණි.ඇය ජාත්‍යන්තර දැල්පන්දු තරග 100 ඉක්මවා ක්‍රීඩාකළ තෙවැනි ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩිකාව වශයෙන්ද මෙවර ලෝක ශූරතා තරගාවලියේදී ඇගයුමට පාත්‍රවීය.

මාතෘකා