ප්‍රංශ සවාරියේ එකොළොස් වැනි අදියරේ ජය

 ඡායාරූපය:

ප්‍රංශ සවාරියේ එකොළොස් වැනි අදියරේ ජය

ඔස්ට්‍රේලියාවේ කැලබ් එවන්ට

ඔස්ට්‍රේලියාවේ කැලෙබ් එවන් මෙවර ප්‍රංශ සවාරියේ ඔහු විසින් වාර්තා කරන ලද පළමු අදියර ජයග්‍රහණය හිමිිකර ගැනීමට සමත් විය.

ඇල්බි සිට ටූලෝස් දකුවා කිලෝ මීටර් 167ක දුරුක් විහිදුණු තැනිතලා මාර්ගයක පැවැති 11 වැනි අදියර අවසන් කිරීමට කැලෙබ් ගත කළ කාලය පැ.3 මි.51 ත.26කි. කැලෙබ් ඇතුළු පළමු පොකුරේ සිටි තරගකරුවන් 60 දෙනෙකු එකම කාලයකින් තරගය අවසන් කිරීම විශේෂත්වයකි. කැලෙබ්ට කරට කර සටනක් ලබාදුන් නෙදර්ලන්තයේ ඩයිලාන් ග්‍රෝනෙවේගන් දෙවැන්නා වූ අතර 11 වැනි අදියරේ තෙවැනි ස්ථානය හමිකර ගත්තේ ඉතාලියේ එලියා විවියානි විසිනි.

කෙසේ වෙතත් එකොළොස් වැනි අදියර අවසන් වන විටත් සමස්ත තරගයේ කැලෙබ් එවන්ට හිමිවී ඇත්තේ 121 වැනි ස්ථානයයි.

තවමත් සමස්ත සවාරියේ පෙරමුණේ සිටින ප්‍රංශයේ ජුලියන් අල්පිලිපේ 11 වැනි අදියර අවසන් කළේ 17 වැන්නා ලෙසිනි.

මාතෘකා