පාසල් රග්බි තරගවලට විනිසුරුවරුන් නැහැ

පාසල් රග්බි තරගවලට විනිසුරුවරුන් නැහැ

පසුගිය සති අන්තයේ පැවැති සාන්ත පීතර සහ ඉසිපතන විද්‍යාලාන්තර රග්බි තරගයේ සිදුවූ බව කියන සිදුවීමද පාදක කරගනිමින් අන්තර් පාසල් රග්බි තරග සඳහා විනිසුරුවරුන් සහභාගි කරවීම ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය විසින් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

ජනාධිපති කුසලාන රග්බි තරගාවලියේ කොළඹ රාජකීය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල අතර පැවැති ජනාධිපති කුසලාන රග්බි තරගයේදී පළමු සිදුවීම වාර්තා වූ අතර මේදක්වා සති තුනක සිදුවීම් වාර්තා වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා රග්බි සංගමය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා රග්බි ආයතනයේ සභාපති ලසිත ගුණරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා රග්බි විනිසුරුවරුන්ගේ සංගමයට දන්වා ඇත්තේ සියලු පාර්ශව කැඳවා හදිසි රැස්වීමක් සංවිධානය කරන ලෙසය.

එම රැස්වීම ඊයේ (17) පැවත්වීමට නියමිත වූ අතර එම රුස්වීමෙන් පසුව එහිදී ගන්නා තීරණ අනුව ඉදිරියේදී පාසල් රග්බි තරග සඳහා විනිසුරුවරුන් සහභාගී කරවීම තීරණය කරන බව ගුණරත්න මහතා රැසට පැවසීය.

මාතෘකා

ජනප්‍රිය ලිපි