ජුලියන් අල්පිලිපේ ප්‍රංශ සවාරියේ පෙරමුණට

ජුලියන් අල්පිලිපේ ප්‍රංශ සවාරියේ පෙරමුණට

සෙන්ට් ෆ්ලෝරා සිට ඇල්බි දක්වා වූ මෙවර ප්‍රංශ සවාරියේ එක් දිනයක් තුළ තරණය කිරීමට තිබෙන දෙවැනි විශාලතම දුර වූ කි.මී. 217.5 කින් සමන්විත 10 වැනි අදියර ජයගැනීමට බෙල්ජියමේ වූට් වැන් ඒට් සමත් විය. තැනිතලා මාර්ගයක් හරහා වැටී තිබූ මෙම අදියර අවසන් කිරීමට වැන් ඒට් ගත කළ කාලය පැය 4 මිනිත්තු 49 තත්ත්පර 39කි. එම කාලය තුළම තරගය අවසන් කළ ඉතාලියේ එලියා විවියානි දෙවැනි ස්ථානයටත්, ඔස්ට්‍රේලියාවේ කැලෙබ් එවන් තෙවනි ස්ථානයටත් පත් විය.

කෙසේ වෙතත් සමස්ථ තරගයේ පෙරමුණ ගෙන සිටින්නේ අදියර 10ම පැය 43 මිනිත්තු 27 තත්ත්පර 15කින් අවසන් කළ ප්‍රංශයේ ජුලියන් අල්පිලිපේය. පිලිපේට 10 වැනි අදියරේ හිමිවූයේ 11 වැනි ස්ථානයේය. පිලිපේට වඩා එක් මිනිත්තුවක් සහ තත්ත්පර 12ක් පසු පසින් සිටින මහා බ්‍රිතාන්‍යෙය් ගෙරන්ට් තෝමස් දෙවැන්නා ලෙසත්, ගෙරන්ට් තෝමස්ට වඩා තත්ත්පර 4ක් පසුපසින් සිටින කොලොම්බියාවේ එගන් බර්නල් මෙවර ප්‍රංශ සවාරියේ තෙවැන්නා ලෙසත් රැඳී සිටී.

මාතෘකා