උතුරුමැද පළාත් ක්‍රීඩා උළෙලේ ශූරතාව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට

 ඡායාරූපය:

උතුරුමැද පළාත් ක්‍රීඩා උළෙලේ ශූරතාව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයට

සමපෝෂ අනුග්‍රහයෙන් පාසල් 261ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 3321 දෙනෙක් තරග අංශ 116ක් සඳහා තරඟ වැදුණු උතුරු මැද පළාත් ක්‍රීඩා උළෙලේ සමස්ත ශූරතාව හිමිකර ගැනීමට පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලය සමත් විය.

තරගාවලියේ සමස්ත අනුශූරතාව හිමි වූයේ අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයටයි. තෙවැනි ස්ථානය මැදිරිගිරිය ජාතික පාසල විසින් හිමිකර ගත්තේය.

මෙම තරගාවලියේදී නව පළාත් වාර්තා 34ක් බිහිවීම විශේෂත්වයකි.

තරගාවලියේ බාලක අංශයේ ශූරතාව අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයත්, අනුශූරතාව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයත්, තෙවැනි ස්ථානය අනුරාධපු වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයත් දිනාගත් අතර බාලිකා අංශයේ ශූරතාව පොළොන්නරුව රාජකීය විද්‍යාලයත්, අනුශූරතාව අනුරාධපුර ස්වර්ණපාලි බාලිකා ජාතික පාසලත්, තෙවැනි ස්ථානය අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයත් හිමිකරගනු ලැබිණි.

මාතෘකා