ඉන්දීය ක්‍රිකට් ජාතික පුහුණුකරුට අයැදුම්පත් කැඳවීම ළඟදීම

 ඡායාරූපය:

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ජාතික පුහුණුකරුට අයැදුම්පත් කැඳවීම ළඟදීම

 

ශාස්ත්‍රිට නැවත අයැදුම් කළ හැකියි -ඉන්දීය ක්‍රිකට් කියයි

 

ඉන්දීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකාර මණ්ඩලය අලුතින් පත්කිරීම සඳහා අයැදුම්පත් කැඳවීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබේ. බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන තරගාවලියෙන් අනතුරුව නව පුහුණුකාර මණ්ඩලයක් පත්කිරීමට නියමිතය. වත්මන් ඉන්දීය පුහුණුකරුවා වන රවී ශාස්ත්‍රීගේ සේවය බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් පිල සමඟ සංචාරයේදී පමණක් ඉන්දීය කණ්ඩායමට ලබාදීමට නියමිතය.

එම ධුර කාලය අවසන්වූ පසු යළි ඉන්දීය පුහුණුකාරිත්වය වෙනුවෙන් අයැදුම්කිරීමට රවී ශාස්ත්‍රිටද අවස්ථාව පවතින බව සඳහන්.

මේ අනුව ලබන මාසයෙන් අනතුරුව රවී ශාස්ත්‍රි, පන්දුයැවීමේ පුහුණුකරු භාරත් අරුන්, පිතිකරණ පුහුණුකරු සංජය බංගාර් සහ පන්දුරැකීමේ පුහුණුකරු ආර්. ශ්‍රීධර කණ්ඩායමෙන් ඉවත්යාමට නියමිතය.

ලෝක කුසලානයෙන් අනතුරුව දින හතළිස් පහක සේවා දිගුවක් ඔවුන් වෙත පිරිනැමීමට ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු කර තිබිණි.

පනස්හත් හැවිරිදි ශාස්ත්‍රි 2017 එරට ජාතික පුහුණුකාරිත්වයට පත්වුණු අතර අනිල් කුම්බ්ලේ ඉවත් කිරීමෙන් පසු එකී තනතුර භාරගනු ලැබුණේය.

මාතෘකා