පන්දුව විසිකිරීමේ තීන්දුව සැප්තැම්බරයේ යළි සලකා බැලේ

 ඡායාරූපය:

පන්දුව විසිකිරීමේ තීන්දුව සැප්තැම්බරයේ යළි සලකා බැලේ

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේදී මාටින් ගප්ටිල් සහ බෙන් ස්ටොක්ස් සම්බන්ධව නිර්මාණය වුණු පන්දුව ඉවතට විසිකිරීමේ සංසිද්ධිය පිළිබඳ පවතින නීතිය යළි සලකා බැලීමට මාර්ලිබෝර්න් ක්‍රිකට් සමාජය තීරණය කර ඇත. සැප්තැම්බර් මාසයේදී අදාළ නීතිය සම්බන්ධයෙන් යළි සලකා බැලෙන බව ඔවුන් නිවේදනය කර තිබේ.

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගයේ සිදුවූ මෙම පන්දුව විසිකිරීමේ සිද්ධිය හේතුවෙන් එංගලන්තයට ලකුණු 6ක් හිමිවූයේ දිවීමෙන් ලකුණු දෙකක් සහ හතරේ සීමාව ඉක්මවා ගිය පන්දුවට ලැබෙන අතිරේක ලකුණු හතරක් වශයෙනි. මෙහි පවතින නීති පැහැදිලි වුවත් 19.8 නීතිය ප්‍රකාරව යළි මෙම නීතිය සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමට ඒ අනුව නියමිතව තිබේ.

මාතෘකා