මා ඉක්මවූවාට සුබ පැතුම් ලාරාගෙන් ගේල්ට ඇගයීමක්

 ඡායාරූපය:

මා ඉක්මවූවාට සුබ පැතුම් ලාරාගෙන් ගේල්ට ඇගයීමක්

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් නියෝජනය කරමින් වැඩිම එක්දින ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස්කළ පිතිකරුවා බවට පත්වීමට ක්‍රිස් ගේල් සමත්වීම සම්බන්ධයෙන් තම සුබ පැතුම් පළකරන බව හිටපු සුපිරි පිතිකරු බ්‍රයන් ලාරා පවසයි. තමන් මෙතෙක් පිහිටුවා තිබූ වාර්තාව බිඳදැමීට ගේල් සමත්වීම නිරහංකාර ලෙස ඇගයීමට හිටපු සුපිරි පිතිකරු ලාරා කටයුතු කර තිබීම විශේෂිතය. එක්දින තරග 300ක් ක්‍රීඩාකළ පළමු කොදෙව් ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට ද ක්‍රිස් ගේල් සමත්වීම ඔහු මෙහිදී සිහිපත්කර තිබේ. මේ අතර එක්දින තරග 300කට ක්‍රීඩා කිරීමට ලැබීම සතුටට කරුණක් බව ක්‍රිස් ගේල් පවසා ඇත.

මාතෘකා