චෙන්නායි තවමත් පෙරමුණේ

 ඡායාරූපය:

චෙන්නායි තවමත් පෙරමුණේ

 අයි.පී.එල්. ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ තවදුරටත් පෙරමුණ ගැනීමට චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් කණ්ඩායම සමත්ව තිබේ. තරග අටකට සහභාගිවී ඉන් තරග හතක් ජයලබා එක් තරගයකදී පමණක් පරාජයට පත්ව ඇති ඔවුන් එහිදී ප්‍රසාද ලකුණු 14ක් ලබා ඇත. එහි දෙවැනි ස්ථාන දිල්ලි කැපිටල්ස් කණ්ඩායමට හිමිව ඇති අතර තෙවැනි ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ මුම්බායි ඉන්දියන්ස් කණ්ඩායමටය. එම කණ්ඩායම් දෙකම ලකුණු 10 බැගින් ප්‍රසාද ලකුණු ලබාගෙන ඇත.

මාතෘකා