කාර්තික් සහ විජය ශංකර් ඉන්දියානු ලෝක කුසලාන සංචිතයට

 ඡායාරූපය:

කාර්තික් සහ විජය ශංකර් ඉන්දියානු ලෝක කුසලාන සංචිතයට

ඉන්දියානු ලෝක කුසලාන සංචිතයට විජය ශංකර් සහ දිනේෂ් කාර්තික් ඇතුළත් කර ඇත. ඊට අමතරව කේ.එල්.රාහුල්ද සංචිතයට ඇතුළත් කර තිබේ. මෙලෙස නම්කළ නව සංචිතයෙන් අම්බටි රායිදු සහ රිෂ්බා පැන්ට් ඉවත්කර ඇත.

නම්කර ඇති සංචිතය මෙසේයි. විරාත් කෝලි (නායක), රෝමිත් ෂර්මා, ෂිකර් ධවාන්, විජය ශංකර්, එම්.එස්.දෝනි, කේදර් ජාදව්, හර්දික් පාන්ඩේ, රවීන්ද්‍ර ජඩේජා, මොහොමඩ් සැමී, කුල්දීප් යාදෙව්, ජස්ප්‍රිට් බුම්ර්, යුෂ්වේන්ද්‍ර චාහල්, බුවනේෂ්වර් කුමාර්, කේ.එල්.රාහුල්, දිනේෂ් කාර්තික්.

මාතෘකා